maandag 3 mei 2021

Tranen van vreugde dat terrassen weer open kunnen
Zaterdagmiddag 1 mei 2021 – op de Dag van de Arbeid – verzamelden PvdA’ers en VVD’ers bij het terras van De Lampet op de Statenplaats 1. Daar startte de toer door de binnenstad, langs horecazaken met terrassen, die sinds 28 april 2021 weer open mogen, nog wel met strenge coronavoorschriften. Om te vieren dat de terrassen weer open zijn en om de horeca een hart onder de riem te steken.

Wouter van der Spoel (PvdA) vertelde dat op 1 Mei, De Dag van de Arbeid, de PvdA altijd aandacht heeft voor de werkenden, ondernemers, etc. in ons land en internationaal. Deze keer speciale aandacht voor de horeca die het bijzonder moeilijk heeft, en keihard knokt om door te kunnen gaan en die de levendigheid in de binnenstad zo goed mogelijk wil behouden en om straks weer voluit te kunnen gaan is de grote verwachting.

In 3 groepen gingen we langs 47  horecaterrassen om bloemen en een kaart te overhandigen aan de ondernemers. Sommigen stonden met tranen in de ogen, zo blij waren ze dat ze weer open mochten, en ze vonden de bloemen en de kaart helemaal geweldig.

Groepen waren gemixed: PvdA'ers en VVD'ers. Ik zat in de groep met mijn neef, Rolin Den Heijer (raadslid voor de VVD).

Dat dit een gezamenlijke actie was van PvdA en VVD vond men heel bijzonder, en werd zeer op prijs gesteld. De PvdA en VVD trekken veel samen voor een levendige en bruisende binnenstad en om de horeca te steunen, in commissie Bestuur en Middelen, in de gemeenteraad en daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan de motie Winterterrassen en Steun aan Horeca Ondernemers van VVD en PvdA.

De terrassen waren goed vol. Het publiek zat lekker in de zon, te eten en te drinken. Zo ook het terras bij Ferdinands op de Singel – die een klein terrasje heeft voor zijn zaak langs de weg – zat helemaal vol met vrolijke mensen die luid applaudisseerden toen Ferdinand de bloemen en de kaart in ontvangst nam. Ook de Zusjes aan de Voorstraat waren superblij met de bloemen en de kaart, evenals alle andere andere ondernemers.

De ondernemers hopen dat ze langzamerhand weer helemaal open kunnen, en dat iedereen zich aan de regels houdt. Want nog een keer een lockdown, daar moeten we allemaal niet aan denken, toch…

Bekijk hier het filmpje van RTV DORDRECHT

Foto’s van RTV Dordrecht | Fotograaf: Wim van der Pol 

woensdag 28 april 2021

"Wij willen geen EnergieArmoede"


Dit artikel heb ik geschreven voor wijkkrant De Galerij (Crabbehof-Zuidhoven) en verscheen in de laatste editie, april 2021, waarin ik een gesprek had met Ifor Schrauwen.

Ifor Schrauwen is van Drechtse Stromen, de club die je helpt bij energie besparen en daarmee kosten in de hand te houden. Al lange tijd zijn ze bezig in Crabbehof, waar veel (huur)woningen van het gas af gaan. Met en aan bewoners/huiseigenaren geven zij adviezen over hoe comfortabeler en energiezuiniger te leven in je eigen huis. “Dit is wel de opgave voor onze generatie. Ik ben 38. Ik ben benieuwd hoe het over 40 jaar is. Sta je aan de juiste kant van de geschiedenis."

Ifor is ZZP'er en is vooral aan de slag binnen de cultuursector, zoals bij Vogelnest in de Vogelbuurt en bij vele festivals. Daar ligt nu alles stil vanwege corona, maar stilzitten dat is niets voor Ifor. Hij hoorde dat de Drechtse Stromen iemand zocht voor hun pilot Bestrijding EnergieArmoede en besloot hiervoor te gaan. Met positief resultaat. Vanaf juli 2020 is hij aan de slag in Crabbehof, gemiddeld 1 dag per week. Vanwege corona heeft hij minder kunnen doen dan was ingepland, maar hij is vol enthousiasme en vertelt over wat er wel is gedaan.

Workshop
"We hebben een Workshop ontwikkeld: Energietransitie is te veel een technisch verhaal. Daarin herkennen mensen zich niet. Wij haken het sociale verhaal eraan. Armen hebben er meer last van dan de rijken."

Via o.a. Buurtwerk, Buitenwacht, Woningcorporaties en Voedselbank komt Ifor in contact met mensen met een smalle beurs. "Professionele organisaties weten precies welke mensen hiervoor in aanmerking komen. Wij doen zelf geen check. We gaan naar de mensen toe. Wij bewaren ook geen gegevens van bewoners."

"We geven de cursus Herkennen van EnergieArmoede, een cursus van 1 uur. Dat is voor kennis binnen de organisatie. Het is een Pilot, en we geven vouchers aan bewoners om te investeren in isoleren. Energiecoaches van Drechtse Stromen gaan erop af en gaan met bewoners in gesprek en adviseren over isoleren."

Hoe bespaar je energie? Daar gaat het om. Tips worden gegeven over douchen, tochtstrips, CV's instellen, etc. Er zijn 10 workshops en huisbezoeken. Vanwege corona kan niet alles doorgaan. "We zijn nu aan het evalueren met TNO en de Gemeente Dordrecht om te kijken hoe verder te gaan."

Er is een nieuwe Rijksregeling (RREW), voor Energiereductie Woningen. Daar vallen alle sociale huurwoningen onder. Bewoners krijgen 70 euro voor materiaal, tochtsstrips, etc. Huiseigenaren kunnen het aanvragen bij de Gemeente Dordrecht. Bonnen worden uitgegeven zolang de voorraad strekt en zijn 1 maand geldig. https://regionaalenergieloket.nl/dordrecht

70 euro en isoleren
"Wij komen met 70 euro bij mensen, maar wij gaan niet zelf aan de slag in de huizen. Dat doen professionals, die gaan tochtstrippen plakken, CV's programmeren. Water CV op 60 graden zetten in plaats van 90 graden. Dat scheelt al heel veel." Veel huizen zijn niet goed geïsoleerd. Daar moet het mee beginnen. In Dordrecht is nog veel te doen. Enkel glas is gewoon niet goed.

Wat moet er allemaal nog moet gebeuren om Nederland Duurzaam te krijgen? Vooral isoleren en bewust worden dat we wat moeten doen. Ifor haalt vooral informatie op. Wat is nuttig? Waar moet het beleid van de overheid anders? "Belangrijk is mensen direct te helpen, te bezoeken en middelen te verschaffen. Let op de doelgroep die het niet kan betalen."

De meeste sociale huurwoningen zijn slecht geïsoleerd, dat betekend flinke investeringen voor de woningcorporaties. Terwijl de corporaties nauwelijks geld hebben. Ze moeten ook huizen bijbouwen, en in leefbaarheid investeren. Volgens Ifor zou de afschaffing van de Huurdersheffing helpen. "Oormerk dat geld". Hoeveel zou je daarvoor wel niet kunnen isoleren. De kwaliteit van de woningen gaat achteruit. Huren en energiekosten stijgen allemaal.

Positieve reacties
Bewoners reageren heel positief. Ze zijn blij dat er iemand langs komt die verstand van zaken heeft. En met eenvoudige middelen kun je al veel resultaat hebben. Tochtstrips zijn heel effectief.

Er zijn bewoners die veel stoken en komen dan in de schulden. Of ze stoken maar niet als bezuiniging. Maar dat is erg ongezond.

Ifor vindt het verschrikkelijk leuk om te doen. "Dit is wel de opgave voor onze generatie. Ik ben 38. Ik ben benieuwd hoe het over 40 jaar is. Sta je aan de juiste kant van de geschiedenis."

"Je kunt wel cynisch zijn, maar nu ik er meer inzit, merk je dat alle neuzen dezelfde kant op beginnen te staan. Dat is belangrijk. Steeds meer welzijnsorganisaties worden erbij betrokken. Energietransitie is een sociaal proces."

Dit artikel verscheen in wijkkrant De Galerij. Bekijk hier de wijkkrant 

Lees ook het artikel via RTV Dordrecht Facebookpagina

vrijdag 23 april 2021

Klimaatbestendig bouwen: Hoe houden we het hoofd koel?


PvdA Gedeputeerde Anne Koning ondertekende donderdag 22 april 2021 de intentieverklaring 'Koeling Gebouwen’: “Om de bouwopgave toekomstbestendig aan te pakken is het belangrijk om nu al rekening te houden met klimaatverandering.” De zomers worden steeds warmer en daar moeten we onze huizen en kantoren op voorbereiden. 

Hitte als gezondheidsrisico
In de stad kan het veel warmer worden dan op het platteland en het koelt ’s nachts niet goed af. Dat leidt tot gezondheidsrisico’s voor met name kwetsbare bewoners en het gaat ten koste van een prettige en gezonde leefomgeving. De provincie zet zich op verschillende manieren in om schadelijke effecten van hitte in de gebouwde omgeving te beperken:

Op 21 april 2021 organiseerden het Gebruikersplatform Bodemenergie en de provincie Zuid-Holland een webinar over de mogelijkheden van koelen met bodemenergie. U kunt het webinar vanaf volgende week terug kijken op de site van het Gebruikersplatform Bodemenergie.

(Uit Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland 22 april 2021)

Zuid-Holland start een 'KennisSchakelPunt' voor kennis over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in een circulaire economie


In Zuid-Holland start een ‘kennisschakelpunt’ voor kennis over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in een circulaire economie. Diverse overheden en uitvoeringsdiensten uit de regio werken hier aan nieuwe kennis over gebruik van afval waarin ZZS zitten. Denk aan zonnepanelen die vervangen moeten worden.

DCMR Milieudienst Rijnmond neemt, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, het voortouw in het kennisschakelpunt. DCMR brengt omgevingsdiensten, waterschappen, de provincie, gemeenten en kennisinstellingen samen om kennis te delen en verder te ontwikkelen. Enerzijds om reststromen die verontreinigd zijn met ZZS circulair te kunnen inzetten. Anderzijds om te voorkomen dat de aanwezigheid van deze stoffen in processen leidt tot niet herbruikbare afvalstoffen. Dat komt vaker voor dan je denkt. Zo zitten in zonnepanelen ook zeer zorgwekkende stoffen. Bij vervanging kunnen deze niet zomaar op een andere manier worden toegepast of naar de vuilstort worden gebracht. Hoe gaan we daarmee om?

Het kennisschakelpunt over ZZS en circulaire economie is een proeftuin om te ontdekken of een dergelijke samenwerkingsstructuur nuttig is bij grote vraagstukken waarvoor we staan.

(Uit Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland 22 april 2021) 

donderdag 22 april 2021

PvdA pleit voor experimenten met Buurtrechtspraak in wijken, zoals een Buurtrechtbank


Als PvdA Commissielid heb ik hierover vragen aan college gesteld.

 In steeds meer steden in Nederland wordt geëxperimenteerd met rechtspraak op locatie. Innovaties op het gebied van burenrecht worden al sinds 2016 op verschillende plaatsen in het land vormgegeven. Zo heb je al een regelrechter en een wijkrechter (in Rotterdam en Den Haag) die civiele en kantonzaken op locatie behandelen. Daarnaast is er de Buurtrechtbank (o.a. in Amsterdam en Eindhoven) die ook strafzaken (geen moord- of doodslagzaken) doet. Zaken waarvoor je normaal bij de enkelvoudige politierechter komt en waarvoor je niet in voorarrest hoeft.
 
Het doel van de Buurtrechtbank is om door middel van de inschakeling van de rechter in een vroeg stadium multiproblematiek aan te pakken in samenwerking met tal van ketenpartners (gemeente, uitkeringsinstantie, (schuld)hulpverlening, GGZ etcetera). De insteek hier is primair strafrechtelijk. Instroom van zaken geschiedt vanuit het OM. Maar het gaat om oplossingen voor situaties, waarbij de persoon centraal staat en niet het vonnis. Hier komen preventie en repressie samen.
 
Het verschil met de ‚gewone’ rechter is dat bij de Buurtrechter niet slechts een zaak wordt besproken, maar dat er zoveel mogelijk de hele problematiek van de persoon erbij wordt betrokken. De persoon staat centraal, het gaat niet alleen over een geschil tussen partijen. De Buurtrechter houdt zich, behalve met strafzaken, ook met andere rechtsgebieden bezig. Zoals schoolverzuim bijvoorbeeld, en schulden. Het gaat bij Buurtrechtspraak om meedenken, problemen oplossen en samenwerken. De rol van de rechter beperkt zich niet tot één zitting. Hij/zij blijft betrokken bij de verdachte en de problematiek. De rechter opereert niet in een vacuüm, maar sluit aan bij interventies van anderen. Zo kunnen in een vroeg stadium en laagdrempelig zaken worden behandeld. Doel is niet persé een vonnis, maar een oplossing.
 
De PvdA vindt dit belangrijke ontwikkelingen, omdat de persoon in kwestie centraal staat en niet het vonnis, de oplossing wordt gezocht in de samenwerking tussen rechter en instanties, preventie en repressie beter in balans worden gebracht/dichter bij elkaar komen en - niet onbelangrijk - het niet vrijblijvend is. 
 
Onze vragen aan college zijn:
1) Bent u met ons van mening dat bijvoorbeeld een Buurtrechtbank een goed middel kan zijn om op een laagdrempelige manier oplossingen te vinden voor problemen die spelen en dat de leefbaarheid in wijken kan vergroten?
 
2) Zo nee, waarom niet?
 
3) Zo ja, kunnen we in Dordrecht een experiment starten met een Buurtrechtbank in een wijk in Dordrecht?
 
4) Wij zien graag een raadsvoorstel hierover met diverse opties tegemoet, dat betrokken kan worden bij bijvoorbeeld de bespreking van het Integraal VeiligheidsProgramma.
 


woensdag 21 april 2021

Speeltuin Oosterkwartier in Reeland opent een Zwerfboeken Station vrijdag 23 april 2021 om 14 uur - een vrolijke boekenkast voor kinderen met gratis boeken lenen


Vrijdag 23 april 2021 opent in de speeltuin een ZWERFBOEKEN STATION. In deze vrolijke boekenkast kunnen de kinderen GRATIS een boek lenen. 

Na het lezen kun je het boek terugbrengen en omruilen voor een ander spannend verhaal, maar ook kun je het boek doorgeven aan een vriend/-in of buurkind, zelfs achterlaten in het park of bushokje. Dit alles om kinderboeken en (voor-)lezen te promoten. 

Vanwege de feestelijke opening komt Gerard Laurijssen weer met zijn gitaar om voor te lezen uit vrolijke kinderboeken. KOM JE OOK?? 

Vrijdag kun je vanaf 14 uur meeluisteren, zingen en dansen.

www.speeltuinoosterkwartier.nl

maandag 19 april 2021

'Stad in Beeld, Beeld in Park': Beeldenroute Park Merwestein, oudste stadspark van Dordrecht


Van 1 april t/m 30 september 2021 is de Beeldenroute te bewandelen en de beelden te bewonderen. 

Ter viering van 800 jaar stadsrechten in Dordrecht in 2021. Park Merwestein, het oudste stadspark van Dordrecht, bestaat 135 +1 jaar. Aanleiding voor iets bijzonders vinden de buren. De verjaardag van stad en park wordt gevierd met oude bomen en paden, met kleurige struiken en bloemen, met bankjes en schommels en ...met beelden!

De buren bedachten een beeldenroute - Stad in beeld, beeld in park - zes maanden lang (april t/m september 2021). Dordrecht 800 subsidieert een deel. Er komen beelden van elf gerenommeerde kunstenaars die een 'koppeling' met Dordrecht hebben. Wandelen in het park wordt nog meer een beleving.

Men hoopt regelmatig jong en oude Dordtenaren met hun camera te zien die kunstwerken en bomen vastleggen. Er komt vanaf half juli een fotowedstrijd voor jong en oud. Vele organisaties komen met hun leden kijken, een rondleiding volgen of maken eigen foto's. 

Samen met het Servicepunt Onderwijs en Cultuur worden in mei/juni de buitenlesdagen van de omliggende basisscholen in het park uitgevoerd. In Kunstmin wordt, zodra corona dit toelaat, een avond georganiseerd over het belang van parken, bomen en kunst in de openbare ruimte. 

Beeldenroute, fotowedstrijd, Kunstminavond en buitenlesdagen zijn activiteiten in het kader van Dordrecht 800 jaar. De activiteiten worden met partners uit de stad georganiseerd en zijn gratis toegankelijk voor buren, burgers en buitenlui.

Tekst en foto (Thymen Stolk) van website beeldenparkdordrecht.com

dinsdag 13 april 2021

Wie kweekt de hoogste zonnebloem van Dordrecht? / 22 April Nationale Zaaidag


Vorig jaar werd de hoogste zonnebloem ruim 4 meter hoog! Doe jij dit jaar ook mee? Met elkaar maken we van Dordrecht één groot zonnebloemenveld.

Zonnebloemen zorgen niet alleen voor kleur. Het zijn ook aantrekkelijke planten voor bijen en hommels. En zo helpen we met elkaar de natuur in de stad een handje. 

Meedoen is makkelijk
Vanaf april kun je beginnen met zaaien. 22 april is de Nationale Zaaidag, dat is een mooie dag om de zaden in de grond te stoppen. Met veel liefde, aandacht en natuurlijk ook veel water is het de deelnemers vorig jaar gelukt om enorme zonnebloemen te laten groeien. Wil je weten hoe je een zonnebloem zaait en de hoogte in krijgt? 

Bekijk dan dit instructiefilmpje.

De spelregels
1. Schrijf je vóór eind juni 2021 in om mee te doen aan de wedstrijd door een mailtje te sturen naar: wijmakendordtgroen@dordrecht.nl

2. Eind augustus ontvang je van ons bericht met de vraag om de lengte van je zonnebloem aan ons door te geven. Zit jouw zonnebloem in de top-3? Dan komt de jury bij je langs om jouw zonnebloem officieel op te meten. De winnaar wint een mooie foto van zichzelf bij de zonnebloem, gratis tuinadvies van de Tuincoach en een cadeaubon.

3. Deel jouw foto’s op sociale media met de hashtag #hoogstevandordt. Dan kunnen wij en andere deelnemers het groeiproces van jouw zonnebloem meebeleven.

Van website Groen Blauw Dordrecht

Motivaction vraagt 750 inwoners naar hun mening over wonen en beleven in Dordrecht en Drechtsteden: Groep Traditionelen het grootst, Groep (jonge) vernieuwers ondervertegenwoordigd


Motivaction onderzocht de zichtbaarheidstoename in de Drechtsteden in opdracht van de Economic Development Board (EDB). Ruim 750 inwoners gaven hun mening over wonen en beleven in de regio. De tevredenheid is over het algemeen hoog, maar er is ruimte voor verbetering.

De EDB had behoefte aan meer inzicht in de meningen en opvattingen van inwoners over het gebied en schakelde Motivaction in. Het onderzoek van Motivaction is opgedeeld in twee delen: een enquête om inzicht te krijgen in de tevredenheid en het activiteitenniveau van inwoners en een deel over mentality-milieus. Uit het eerste deel blijkt dat Drechtstedeninwoners over het algemeen tevreden zijn en veel activiteiten ondernemen. Toch is er ruimte voor verbetering, vooral in het woningaanbod en de werkgelegenheid. Ook vindt het merendeel dat er meer beleving moet komen aan de oevers.

Motivaction staat bekend om haar mentality modellen. Hierin wordt de inwonerspopulatie niet opgedeeld op basis van sociodemografische gegevens, maar op basis van voorkeuren naar bijvoorbeeld type woningen, type vrijetijdsbesteding en hun kijk op milieu. 

Hieruit blijkt dat de groep ‘traditionelen’ het grootst is in de Drechtsteden en de groep (jonge) vernieuwers ondervertegenwoordigd is in vergelijking tot andere gebieden. De EDB gaat de komende tijd aan de slag met het omzetten van de conclusies in een actieagenda.

Download het hele rapport hier. 

Uit Nieuwsbrief van Economic Developement Board Drecht Cities van maart 2021

donderdag 8 april 2021

De treinen van Qbuzz op de MerwedeLingeLijn hebben een flinke make-over gehad: comfortabele stoelen, USB-aansluitingen, oplaadpunten en snelle wifi


Qbuzz heeft de treinen op de MerwedeLingelijn een flinke make-over gegeven. De treinen hebben nu allemaal de herkenbare rood-grijze stijl van R-net. Ook hebben de treinen nieuwe comfortabele stoelen, USB-aansluitingen, oplaadpunten en snelle wifi gekregen. Hiermee is de regionale treinverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen nog aantrekkelijker geworden voor reizigers.

Overstappen gaat makkelijk en snel op de knooppunten waar R-net samenkomt met andere vormen van vervoer. De bussen, trams, metro’s en treinen van R-net zijn herkenbaar aan de rood-grijze kleuren en het R-net logo.

Toekomstige ontwikkelingen op de MerwedeLingelijn
De MerwedeLingelijn krijgt vanaf september een vrij liggend spoor bij station Geldermalsen. Daardoor hoeft de trein niet meer het drukke spoor tussen Utrecht en Den Bosch te kruisen, wat de dienstregeling van de MedeweLingelijn betrouwbaarder maakt. Daarnaast komt er bij station Gorinchem een reizigerstunnel met een hellingbaan of lift voor reizigers met een beperking. Zo worden de perrons toegankelijk voor iedereen. De reizigerstunnel is vanaf december klaar voor gebruik.

Tekst en foto uit Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland | 6 april 2021

woensdag 7 april 2021

Stichting De Stad met de digitale avond: Bouwen met groen op woensdag 14 april 2021


Stichting De Stad: Op het terrein van woningbouw en stadsontwikkeling staat in Dordrecht veel te gebeuren. Er komt een nieuw Huis voor Stad en Regio, maar ook Spuikwartier, Stationsgebied en Maasterras worden flink aangepakt. Deze stedelijke gebieden zullen plek bieden aan wonen, werken en verblijven. Tot voor kort betekende ‘stedelijk’ vooral ‘steenachtig’. Maar dat gaat veranderen. Natuur dient in het denken nu voorop te staan, het onvermijdelijke gevolg van de klimaatverandering. Dit ‘natuurinclusief bouwen’ kan volgens Stichting DE STAD extra promotie gebruiken. 

Op woensdag 14 april is er daarom een online inspiratie-avond die zal worden geleid door moderator Anneke van Veen.

Drie experts vertellen hoe natuurinclusief bouwen een succes kan worden. Welke kansen zien zij en waar kan Dordrecht mee aan de slag?

Maike van Stiphout is landschapsarchitect en directeur van DS Landschapsarchitecten. Zij is auteur van de ‘Eerste gids voor natuurinclusief ontwerpen’.

Jos Goijaerts is directeur Investeringen van de Eindhovense woningcorporatie Sint Trudo en verantwoordelijk voor alle bouwprojecten. De nieuwe Trudo Toren op Strijp-S weerspiegelt hun groene ambitie en kan voor Dordrecht een inspiratiebron zijn.

Danny Esselman is architect-partner bij architectenbureau VenhoevenCS. Sinds Sportplaza Mercator uit 2006 heeft het bureau vele andere projecten ontworpen met natuurinclusiviteit als uitgangspunt.

De sprekers gaan in gesprek met panelleden, onder wie gemeentelijk stedenbouwkundige Edwin van Son, architecte Mira Gajić en stadsecoloog Sjoerd-Dirk Fiaschi-Van der Est.

De livestream is te volgen via deze link.

Foto van de uitnodiging van Stichting De Stad: Beeld Bloomimages

donderdag 1 april 2021

De eerste Tiny Houses zijn op de locatie aan de Dresselhuysstraat in Crabbehof geplaatst


Op donderdagmiddag 1 april 2021 zijn in Crabbehof de eerste Tiny Houses neergezet door de firma die ook de huisjes heeft gemaakt. Het was een hele toestand, met tractoren en vrachtwagens. Linda en Kersten zijn de eerste bewoners, met hun kleindochter. Andere bewoners volgen de komende tijd.

De omwonenden waren ook komen kijken of keken vanuit huis. Het is de bedoeling dat er met de omwonenden activiteiten ondernomen gaan worden. 

Nu oogt het terrein aan de Dresselhuysstraat nog kaal, maar daar komt snel verandering in. Het is de bedoeling dat het een groen gebied wordt. De bewoners van de Tiny Houses onderhouden zelf het gebied.

Bekijk hier mijn filmpje

Bekijk ook het filmpje van Dordt Centraal

donderdag 25 maart 2021

Gezocht voor jongeren: 'Kamers met Aandacht'


Donderdagavond 25 maart 2021 start de wervingscampagne 'Kamers met Aandacht’ van de gelijknamige stichting. FC Dordrecht trapt deze campagne symbolisch af tijdens de thuiswedstrijd tegen Telstar. Doel is om kwetsbare jongeren tussen de 18 en 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten, en niet thuis maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen, aan een kamer te helpen.

Stichting Kamers met Aandacht
Stichting Kamers met Aandacht richt zich op kamerbemiddeling voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die op eigen benen willen staan, maar weinig tot geen sociaal vangnet hebben. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.

Samen werken aan het vinden van Kamers
De campagne 'Kamers met Aandacht' wordt mogelijk gemaakt door gemeente Dordrecht. Het doel is om minimaal 10 kamers per jaar te vinden voor jongeren in de regio's Drechtsteden en Alblasserwaard, samen met jeugdzorgorganisatie Enver. In de zoektocht naar kamers helpen ook mee Stichting MADS van FC Dordrecht, Samen Dordt, woningbouwcorporatie Trivire en Netwerk Dordtse Helden.

Persoonlijke aandacht
Iedereen kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Voorwaarde is wel dat de kamer voor minimaal een jaar wordt verhuurd en de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie. De jongeren krijgen begeleiding van een jeugdhulpverlener die al bij hen betrokken is. De persoonlijke aandacht kan komen van de verhuurder of inwonende huisgenoten. De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. Verhuurders bepalen zelf hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en op welke manier. De jongeren betalen de maandelijkse huur, hebben een dagbesteding en geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.

Peter Heijkoop, wethouder sociale zaken van Dordrecht: "Op deze manier bieden we deze jongeren, met een 'kamer met aandacht', een goede start voor het volwassen leven. Na een periode van aandacht en begeleiding zijn deze jongeren voldoende voorbereid op zelfstandig wonen".

Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl

zaterdag 20 maart 2021

Ruimere openingstijden horeca en winterterrassen; aanmelden voor Dordtse Feesten tot 1 april 2021 (foto Thymen Stolk)


Het komende jaar is ontzettend belangrijk voor onze horeca en MKB. De gemeente heeft flink wat maatregelen genomen om de middenstand en economie te steunen. En wat de PvdA betreft ook de (Sport)Verenigingen en de Cultuursector. Daarom komt er een Crisis/Herstelfonds en moet er het komend jaar flink aangepakt worden om ondermeer de horeca en winkels weer lucht te geven en een goede start te kunnen laten maken.

De PvdA wil dan ook:

– Kwijtschelding van huren en van lokale belastingen voor een bepaalde periode; Geldt zowel voor bedrijven die huren van gemeentge als voor bedrijven die huren van marktpartijen Voor een gelijk speelveld.
– Ondersteuning investeringskosten om inkomen te vergroten: zoals uitbreiding terrassen en geschikt maken voor koud weer, zodat terrassen het hele jaar door open kunnen blijven. Want we zullen voorlopig meer buiten dan binnen kunnen zijn.
–  Verruiming openingstijden horeca, of helemaal vrijlaten van de openingstijden; maak horecaconcentratiegebieden waar kwa geluid meer mogelijk is; levendigheid boven rustig wonen.
– Maak duidelijke afspraken met horeca over de handhaving
– Bekijk hoe winkels makkelijker open kunnen blijven tot ca. 19.00 uur, zodat beter aangesloten wordt op de horeca.
– Evenementen en horeca meer aan elkaar verknopen op de pleinen en bij festivals: Statenplein | Scheffersplein | Grote Markt | Havengebied, Energieplein en Wantijpark.
– Parkeertarieven in garages verlagen en in december gratis maken. Dan kunnen ondernemers volop profiteren van de feestmaand.
– Als vaccins goed werken ook gratis OV in december

We hopen dat de horeca en winkels weer zo snel mogelijk helemaal open kunnen, incl. planning en fasering, vaccineren en sneltesten.

DORDTSE FEESTEN
Energieplein en in Wantijpark zijn bij uitstek de locaties voor de Dordtse Feesten om festivals en activiteiten te organiseren, zo tegen de zomer. Organisaties, verenigingen en initiatieven kunnen tot 1 april hun ideeën indienen. De PvdA ziet ook graag activiteiten in de wijken, dus ook op andere locaties.

Filmpje RTV Dordrecht

Verslag RTV Dordrecht

Jacqueline van den Bergh in Adviescommissie Bestuur en Middelen | Dinsdag 16 maart 2021 | Steunmaatregelen Heropstart en Herstel Horeca Dordrecht  | Dordtse Feesten

Foto: Thymen Stolk / Dordt Centraal

vrijdag 19 maart 2021

Kandelaberen van bomen in de Dubbelsteynlaan Oost in DubbeldamVrijdagmiddag 19 maart 2021 fietste ik in Dubbeldam op mijn dagelijkse rondje door de stad. Langs de Hazelaarlaan, waar de rioolkast nog altijd op de plek voor het woonhuis staat, en een paar meter verderop is de Dubbelsteynlaan Oost.

Daar staan inmiddels grote hoge bomen, helemaal kaal geschoren. Kandelaberen heet dat. De gemeente gaat dit uitproberen, om te voorkomen dat veel bomen gekapt worden.

Het ziet er niet uit, maar ik ben benieuwd of het helpt de bomen weer tot bloei te brengen.