donderdag 23 maart 2017

Reizigers geven een 8,5 voor het reizen met de Waterbus


Waterbus, dat de veerdiensten tussen Dordrecht- Rotterdam en in de Drechtsteden verzorgt, is 2e geworden in de landelijke OV-klantenbarometer 2016. Na een score van 8,0 in 2014 en een 8,3 in 2015 stijgt de Waterbus in 2016 door naar een 8,5. De zitplaats wordt het beste gewaardeerd en geluid het minst. Informatie bij vertragingen behaalde de grootste stijging, van 6,3 naar 6,9.

Het cijfer voor het busvervoer in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is gelijk gebleven met een 7,6.

De OV- Klantenbarometer is het klanttevredenheidsonderzoek in het regionale openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt jaarlijks gehouden. In het najaar van 2016 voor de zestiende maal. Het onderzoek is gehouden in 70 onderzoeksgebieden die samen het gehele openbare vervoer omvatten.

(Provincie Zuid-Holland)

woensdag 22 maart 2017

Bedankt voor uw stem ...


112 stemmen heb ik toch nog gekregen. Zonder dat ik er bekendheid aan heb gegeven, en met de enorme dreun die de PvdA heeft gehad...

Vind ik heel bijzonder.

Bedankt ...

Nelleke, Joost en Jasper: gefeliciteerd !


zondag 19 maart 2017

"Als de gemeente moeilijk doet, dan doen we het toch gewoon zelf"


Vrijdagmiddag 17 maart 2017 waren Drechtraadleden op bezoek bij Hardinxveld-Giessendam. Deze gemeente is miv 1 januari 2018 officieel lid van de Drechtsteden. Reden om eens kennis te gaan maken met deze gemeente. Burgemeester Heijkoop verwelkomde in het gemeentehuis de Drechtraadleden. Hardinxveld-Giessendam heeft 18.000 inwoners. Is een echt kerkendorp, heeft 21 kerkgenootschappen. Er is veel ondernemerschap en een hoog voorzieningenniveau.

Hierna gingen we op bezoek bij het Verzorgingshuis Lange Wei. Agnes Klaren, de directeur, vertelde dat er in het tehuis gezorgd wordt voor een warme omgeving voor de 85 bewoners. Het tehuis is helemaal ingericht voor de bewoners - met veelal verschillende stadia van dementie - dus in de tijd van hun jeugd. Dat spreekt aan, dat is herkenbaar. Er wordt veel samengewerkt met woningcorporaties, opleidingen, met Syndion, etc. Het is een gewilde werkgever en heeft financieel een triple A status.
Er zijn vele vrijwilligers en er wordt veel georganiseerd. Mensen weten van aanpakken. "Als de gemeente moeilijk doet, dan doen we het toch gewoon zelf".

Na een wandeling door het verzorgingshuis gingen we naar Den Breejen Shipyard. Dit bedrijf bouwt casco's, veerponten, doet complexe afbouw van schepen, refit (hergebruik van oude materialen). Het bouwt zo'n 2000 schepen per jaar. 50 Mensen zijn in vaste dienst. Daarnaast wordt personeel ingehuurd, vaak uit buitenland. De afbouw is heel specialistisch werk, dat blijft dan ook in Hardinxveld-Giessendam. Het bedrijf is ook cruiseschepen gaan bouwen, toen het in de scheepsbouw wat slechter ging. Nu trekt die weer aan. We bezochten ook het cruiseschip dat nu wordt afgebouwd.

Tot slot gingen we naar het museum de Koperen Knop. Alida de Jong, directeur, vertelde dat ook hier veel vrijwilligers werken, 130. Dat is hard nodig. Er wordt veel gebruik gemaakt van sponsoring. Zo is Den Breejen Shipyard een van de sponsoren. Het museum wordt bedrijfsmatig gerund, "we zijn nuchtere mensen". Er wordt momenteel gewerkt aan het maken van een nieuw theehuis en groot terras aan de voorkant. Ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het museum ligt ook Trijntje, de oudste bewoonster van Nederland, zo'n 5500 jaar geleden. Zij werd gevonden tijdens de opgravingen voor de Betuwelijn.

"Als de gemeente moeilijk doet, dan doen we het toch gewoon zelf"


Vrijdagmiddag 17 maart 2017 waren Drechtraadleden op bezoek bij Hardinxveld-Giessendam. Deze gemeente is miv 1 januari 2018 officieel lid van de Drechtsteden. Reden om eens kennis te gaan maken met deze gemeente. Burgemeester Heijkoop verwelkomde in het gemeentehuis de Drechtraadleden. Hardinxveld-Giessendam heeft 18.000 inwoners. Is een echt kerkendorp, heeft 21 kerkgenootschappen. Er is veel ondernemerschap en een hoog voorzieningenniveau.

Hierna gingen we op bezoek bij het Verzorgingshuis Lange Wei. Agnes Klaren, de directeur, vertelde dat er in het tehuis gezorgd wordt voor een warme omgeving voor de 85 bewoners. Het tehuis is helemaal ingericht voor de bewoners - met veelal verschillende stadia van dementie - dus in de tijd van hun jeugd. Dat spreekt aan, dat is herkenbaar. Er wordt veel samengewerkt met woningcorporaties, opleidingen, met Syndion, etc. Het is een gewilde werkgever en heeft financieel een triple A status.
Er zijn vele vrijwilligers en er wordt veel georganiseerd. Mensen weten van aanpakken. "Als de gemeente moeilijk doet, dan doen we het toch gewoon zelf".

Na een wandeling door het verzorgingshuis gingen we naar Den Breejen Shipyard. Dit bedrijf bouwt casco's, veerponten, doet complexe afbouw van schepen, refit (hergebruik van oude materialen). Het bouwt zo'n 2000 schepen per jaar. 50 Mensen zijn in vaste dienst. Daarnaast wordt personeel ingehuurd, vaak uit buitenland. De afbouw is heel specialistisch werk, dat blijft dan ook in Hardinxveld-Giessendam. Het bedrijf is ook cruiseschepen gaan bouwen, toen het in de scheepsbouw wat slechter ging. Nu trekt die weer aan. We bezochten ook het cruiseschip dat nu wordt afgebouwd.

Tot slot gingen we naar het museum de Koperen Knop. Alida de Jong, directeur, vertelde dat ook hier veel vrijwilligers werken, 130. Dat is hard nodig. Er wordt veel gebruik gemaakt van sponsoring. Zo is Den Breejen Shipyard een van de sponsoren. Het museum wordt bedrijfsmatig gerund, "we zijn nuchtere mensen". Er wordt momenteel gewerkt aan het maken van een nieuw theehuis en groot terras aan de voorkant. Ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het museum ligt ook Trijntje, de oudste bewoonster van Nederland, zo'n 5500 jaar geleden. Zij werd gevonden tijdens de opgravingen voor de Betuwelijn.

donderdag 9 maart 2017

Green Deal in Zuid-Holland van start


De Green Deal (provincie en rijk) stelt gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda.

Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland.

Energietransitie voor 7 miljoen huishoudens
De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de 7 miljoen huishoudens die Nederland telt. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals ook wordt vastgelegd in de vandaag getekende overeenkomst. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk.

(Provincie Zuid-Holland)

woensdag 8 maart 2017

Ik sta op de lijst van de PvdA, op plaats 76


Wijnie Jabaaijlaan in het Leerpark


Er komt een Wijnie Jabaaijlaan in het Leerpark. Dit kondigde wethouder Sleeking aan tijdens de vrouwenlunch in het kader van Internationale Vrouwendag in DOOR.

Op Internationale Vrouwendag (woensdag 8 maart 2017) - en trouwens het hele jaar - wordt er onder meer stilgestaan bij het feit dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat - na jarenlange strijd - vrouwen het passief kiesrecht kregen (ze mochten gekozen worden), maar zelf stemmen dat zat er nog niet in. Dat kwam pas later.

Suze Groeneweg was de eerste vrouw die in de Tweede Kamer werd gekozen.

Ook Wijnie Jabaaij heeft zich altijd ingezet voor meer rechten voor vrouwen en was van 1977 tot 1989 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Mooi dat er nu een laan in Dordrecht naar haar wordt vernoemd...


zondag 26 februari 2017

Blurring/functiemenging in Rotterdamse Food Factory op Katendrecht


Met boekhandel, restaurant, verkoop van eetproducten. In 1 ruimte. Hartstikke druk ...

vrijdag 24 februari 2017

Groene golf fietsen vanuit buitenwijken naar centrum - mix van wonen en werken in oudere kantoorgebouwenWaren een van de suggesties op de bijeenkomst van Nieuw Dordts Peil, woensdagavond 22 februari 2017 in de Blauwe Kamer in de Centrale Bibliotheek. Deze brainstormsessies gaan over de toekomst van onze stad.

Allerlei belangstellenden waren gekomen om weer verder te gaan met ideeen voor de stad. Ik zat in de bloedgroep Dordrecht Vooruit. Met o.a. een makelaar, landbouwer, Cirkellab, stichting samenwerkingsverband, DuDo Aanhangwagens, DaVinci College, Deal, Lichtpaleis.

Verder kwamen nog aan bod: Spirituele School voor heel gevoelige kinderen, die sluit beter aan op de vragen van nu, deze kinderen hebben andere dingen nodig; stadslandbouw; economie en ecologie op menselijke maat; roeiwedstrijden op de rivier (in het kader van meer doen met water).

Het was een goed bezochte bijeenkomst.

Wethouder Sleeking vertelde dat het goed gaat met onze stad. Alleen de dreiging van werkloosheid blijft, zeker voor vmbo banen. Robotisering/automatisering ziet hij wel als bedreiging voor die banen die wij juist zo hard nodig hebben. Nodig is een meer bruisende binnenstad en meer hbo om de uitstroom van jongeren tegen te gaan. De behoefte aan ontmoeting zal altijd blijven bestaan. Meer duurdere woningen zijn nodig, en zou ook goed zijn voor de OZB waarde, dus inkomsten voor de gemeente. De toename van waterbus-vaartijden, cruise schepen die onze stad bezoeken, en varen door Voorstraathaven stemde hem tevreden.

Dit project gaat nog door. In juni/juli zal een rapportage met plannen en ideeen klaar zijn, zodat ook ideeen kunnen worden opgenomen in Verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.

Op http://www.nieuwdordtspeil.nl/ leest u meer over Nieuw Dordts Peil.

Burgemeester Brok benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau - "Ik zal deze historische stad gaan missen"


De Commissaris van de Koning, Jaap Smit, zei: "Je hebt overal grote indruk gemaakt". En spelde hem het lintje op.
Vrijdagmiddag 24 februari 2017 was er in de bijzondere gemeenteraad het afscheid van burgemeester Brok. Mooie woorden werden gesproken over de mensenmens Brok, de verbinder, die de regio goed op de kaart heeft weten te zetten.
De burgemeester dankte iedereen voor de mooie woorden. "Maar ik heb ook fouten gemaakt en mensen tekort gedaan. De essentie van het burgemeesterschap is het verbinden. Er is een stuk ruimte naar anderen toe. Er is distantie. Je moet altijd kunnen handelen vanuit je professionaliteit. Ik zal deze historische stad gaan missen. Ik wens u allen de zegen van God."

donderdag 23 februari 2017

Provincie start een Warmteparticipatiefonds - Warmteplan 'Anders Verwarmen'


Gedeputeerde Staten hebben besloten tot de oprichting van een warmteparticipatiefonds voor het realiseren van warmte-infrastructuur en geothermie in Zuid-Holland. Zij stellen Provinciale Staten voor om €65 miljoen in te zetten voor een fonds voor het ontwikkelen van warmtenetwerken. Dit opent de weg naar realisatie van een hoofdinfrastructuur en de doorontwikkeling van een warmtetransportbedrijf. Deze warmterotonde (een open hoofdinfrastructuur voor restwarmte uit de industrie en aardwarmte) wordt de backbone van een slim energienet waar vraag en aanbod van restwarmte verbonden worden.

Warmtebesparing en CO2-reductie
Met het instellen van het fonds en het vaststellen van het warmteplan ‘Anders Verwarmen’ zet de provincie een stevige stap naar de eerder geformuleerde ambitie om via de realisatie van warmte­netwerken een forse besparing op warmte en CO2-reductie te realiseren. Met het fonds kunnen concrete kansen die zich de komende tijd voordoen om delen van de infrastructuur aan te leggen snel benut worden. Dit is 1 van de 5 strategieën uit de provinciale Energieagenda om CO2-uitstoot te verminderen.

Warmteparticipatiefonds
De €65 miljoen komen via het warmteparticipatiefonds onder voorwaarden beschikbaar. Het fonds kan participeren en (risicodragende) leningen verstrekken, voor zowel infrastructuur als de stimulering van vraag en aanbod van schone warmtebronnen.

(Provincie Zuid-Holland)

donderdag 16 februari 2017

Bedrijven en overheden sluiten Alliantie voor Bereikbaarheid Drechtsteden


Om de Drechtsteden goed op de bereikbaarheidskaart te zetten en te houden en innovatie echt te laten werken is goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden absolute voorwaarde.

Op de vervolgbijeenkomst Bereikbare Drechtsteden van 13 februari 2017 kwamen honderd genodigden uit het bedrijfsleven en overheid in en rond de Drechtsteden bij elkaar. Zij spraken met elkaar over wat er nodig is om de Drechtsteden bereikbaar te houden en wat innovatie daarin betekent. De conclusie was dat samenwerken en samen optrekken daarin voorwaarde is. Een conclusie die gelijk werd bekrachtigd met een oproep van de bedrijven om een alliantie voor Bereikbare Drechtsteden te sluiten. Daarmee laten we een gezamenlijk krachtig geluid horen en kunnen innovatie echt realiseren.

Wat die innovaties kunnen zijn vertelde professor Tavasszy van TU Delft. Hij liet zien wat er nu al gebeurt, welke innovaties morgen gaan plaatsvinden en waar de Drechtsteden volgens hem een rol in moeten spelen en nam de zaal mee naar bereikbaarheid in de toekomst.

Er waren ook voorbeelden van innovaties. Zo presenteerde Feetzdock haar snelle, eenvoudige en volledig geautomatiseerde fietsparkeersysteem en gaf Marine Technology uitleg over de ontwikkeling van zelf varende schepen die vervoer over water aantrekkelijker maken. Tot slot werd de TURNN app gepresenteerd, een app waar je inzicht en gemak krijgt om van a naar b te reizen.

Krachtige lobby voor A15
De afgelopen maanden is de aanpak van de "duurste file" op de A15 met brede politieke steun nadrukkelijk op de landelijke agenda gezet. Het begin is er, zo concludeerde Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. “De brede steun van de Tweede Kamer, met de toezegging om 200 miljoen euro te reserveren voor de A15, is natuurlijk goed nieuws. Zonder lobbykracht hadden we dat niet voor elkaar gekregen. Hét bewijs dat je door samenwerking echt verder komt.”

In de zaal zat ook Barbara Visser, Tweede Kamerlid van de VVD. Samen met PvdA-collega Duco Hoogland zette zij het onderwerp in Den Haag hoog op de agenda. Hans Tanis, portefeuillehouder bereikbaarheid Drechtsteden: “Het bedrag van 200 miljoen euro is niet voldoende voor het oplossen van alle problemen, maar wel een hele goede steun in de rug. Om extra geld beschikbaar te krijgen van het nieuwe kabinet is het daarom van belang om met de alliantie de aanpak van de A15 onder de aandacht te blijven brengen.”

Bereikbaarheid tijdens het werk
Maar uiteraard was er veel meer te bespreken. Welke concrete projecten op de weg er op stapel staan om de Drechtsteden beter bereikbaar te maken, vertelde Jantien Heijdeman, projectleider van Rijkswaterstaat. Naast de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht passeerden de aansluiting A15-N3, aansluiting A16-N3, de Sandelingenknoop en de reconstructie van de N3 de revue. Hoe houden we de Drechtsteden tijdens alle werkzaamheden bereikbaar, zo luidde een bezorgde vraag vanuit de zaal. Door de werkzaamheden slim te plannen, er goed en vooral tijdig over te communiceren en met gebruik van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement, moet de hinder beperkt blijven. Dit vereist wel de inzet van alle betrokkenen. Motto is daarbij: ‘Samen houden wij de Drechtsteden bereikbaar’.

(Provincie Zuid-Holland)

Buslijn 9 naar Krabbepolder en Zeehaven verbetert bereikbaarheid


De nieuwe buslijn 9 gaat rijden in de ochtend- en avondspits van Station Dordrecht naar Krabbepolder en Zeehaven.

De Intentieverklaring Pilot verbetering bereikbaarheid Krabbepolder en Zeehaven heeft tot doel de gemaakte afspraken hiervoor vast te leggen. De pilot is 13 februari 2017 gestart en duurt tot 31 december 2017. Pilot kan bij succes worden verlengd met 1 jaar.

Betrokken partijen bij de Intentieverklaring Pilot zijn: 
Provincie Zuid-Holland (subsidieverstrekker);
Arriva (uitvoerder);
Havenbedrijf Rotterdam (mede-investeerder);
Platform Samen Bereikbaar (mobiliteitsmanagement en communicatieplatform);
De Verkeersonderneming (spitsmijdingen);
PartTrust / Ad van den Berg (mede-investeerder);
BIZ Krabbepolder Zeehaven (mede-investeerder);
Gemeente Dordrecht (ambassadeur)

Gaat het niet vrijwillig, dan met dwang, via een RouteringsbesluitZei Sharon Dijksma, staatssecretaris veiligheid spoor. Ze vertelden de aanwezigen woensdagmiddag 15 februari 2017 in het Onderwijs Museum dat we in Europa aan de top staan wat spoorveiligheid betreft. Het ging met name over het goederenvervoer en vervoer gevaarlijke stoffen.
Maar het moet nog veiliger. Dordrecht en Zwijndrecht hebben 12 miljoen euro gekregen voor extra veiligheidsmaatregelen, zoals wissels saneren en zichtbaarheid seinen vergroten.

Om nu al af te dwingen dat de vervoerders langzamer rijden in drukke woongebieden en stations vond zij nog te voorbarig. Zij wil hierover eerst goede afspraken maken en stimuleren dat er meer goederen via het water worden vervoerd. Maar als ze er niet uitkomt met de vervoerders, dan overweegt ze een Routeringsbesluit, dat voorschrijft via welke route goederen vervoerd moeten worden.

Sharon wil haar boodschap helder overbrengen: Spoorveiligheid is cruciaal. Vervoerders moeten maximaal presteren op veiligheid en bewoners krijgen meer inspraak.

Sharon heeft de RoBellijn niet genoemd, een spoorlijn naast de A4, via puntje Hoeksche Waard, om de steden heen. Daar moeten we uiteindelijk op uit komen. En goederenvervoer scheiden van passagiersvervoer.


Werkloosheid onder 50 plussers is maatschappelijk probleem


Er komt relatief veel armoede voor onder 50 plussers vanwege werkloos zijn. Daardoor komen zij in allerlei financiele problemen, via WW in bijstand, en dan je eigen huis bijv. moeten opeten. Of geen bijstand krijgen omdat partner een klein inkomen heeft. Riet Duijkers, voorzitter van de Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt noemde de werkloosheid onder 50 plussers een maatschappelijk probleem. Er is voldoende kennis, ervaring en werklust aanwezig bij deze groep, maar ondanks herhaald solliciteren wordt men niet aangenomen door werkgevers.

Dit debat vond plaats in De Buitenwacht woensdagmiddag 15 februari 2017, met belangstellenden, politici en leden van Stichting 50Plus Drechtsteden onder leiding van Kees Thies.

Het UWV coacht of begeleidt werkzoekenden niet. UWV werd een protocollen fabriek genoemd, er is geen maatwerk voor de werkzoekende. UWV is een landelijke organisatie, daardoor kan de gemeente hierop eigenlijk geen invloed uitoefenen.

Stichting 50Plus heeft deze taak op zich genomen, en coacht en begeleidt 50 plussers naar werk. "Coachen van de eigen kracht", noemde Riet dit.
Regelmatig vindt een 50Plusser ook werk, over het algemeen zijn het wel tijdelijke banen. Maar je hebt een inkomen en werk. Een uitzondering vindt vast werk. Als je begin zestig bent, geen werk hebt, is het toch een hard gelach dat de AOW leeftijd steeds verder opschuift.

Stichting 50Plus ontvangt geen subsidie voor deze coaching, terwijl dit een zeer belangrijke taak is, en het werkt. Active Ageing is hun nieuwe aanpak. Ouderen zijn juist hard nodig overal, vanwege hun ervaring en realistische, praktische instelling.
Stichting de Broekriem (landelijke organisatie, met lokale vestigingen) ontvangt wel van Dordrecht subsidie.

Kees Thies noemde alle vooroordelen over ouderen niet waar: ze zouden eigenwijs zijn, niet te coachen, niet met ict kunnen omgaan, te duur, en vaak ziek zijn. Allerlei onderzoeken weerleggen dit. Het zijn juist harde werkers.

Een aantal suggesties werden gedaan door de aanwezigen: Leer-Werk banen in de regio; Voorkomen dat ouderen worden ontslagen; HBO opleidingen in regio voor beroepen waar vraag naar is; Betere en meer scholing voor ouderen; Meer kontrakten voor onbepaalde tijd