vrijdag 16 juni 2017

Alcoholverbod op Vogelplein en het Vogelpleinplein leuk inrichten


Het nieuwe toewijzingssysteem van woningen in de sociale huursector leidt ertoe dat mensen met dezelfde laagste huren bij elkaar zitten. Vroeger was er meer mogelijk tot een huur van ruim 700 euro. Er was meer variatie in inkomens, nu dreigt het veel te eenzijdig te worden. Dat kan op den duur niet goed gaan. Veel mensen uit instellingen die zelfstandig mogen wonen, zijn veelal aangewezen op de goedkope huurflats.

Deze informatie kreeg ik tijdens mij stage bij Woonbron in de Vogelbuurt, vrijdagmiddag 16 juni 2017. Samen met wethouder Karin Lambrechts hebben we ook een blokje in de Vogelbuurt gelopen. Woonbron is in de Vogelbuurt met een grote renovatie gestart. Dat is een hele operatie. In de Pluvierstraat heeft Woonbron een woning open gesteld voor informatie voor de buurtbewoners.

We gingen langs Het Vogelnest. Dit is een ontmoetingsplek voor de buurt, waar kunstenaars verblijven. Zij krijgen de woning in een flat 'om niet', en organiseren als tegenprestatie maatschappelijke activiteiten, zoals Buurtmoeders, Doe Het Zelf Atelier, Huiswerkclub, Formulieren Brigade, Moestuinbuurt, Koken met Kids. Allerlei vrijwilligers werken hieraan mee.

De kunstenaars maken grote vogeltekeningen op de zijkant van flats. 1 Tekening is inmiddels klaar.

Woonbron wil een meer aandacht voor de leefbaarheid. De Vogelbuurt is in principe een leuke wijk, bewoners wonen er graag. Dat moet zo blijven. Overlast moet snel worden aangepakt. Zo ziet Woonbron graag een alcoholverbod op het Vogelplein. Het het plein leuk en aantrekkelijk inrichten zou ook fijn zijn ...

vrijdag 9 juni 2017

Nachtboot juist in zomerperiode of watertaxi's


Het experiment van de nachtboot - of wel waterbus in avonduren tussen Zwijndrecht/Papendrecht/Dordrecht - trekt te weinig reizigers. En zal vooralsnog niet worden voortgezet. Dat is wel jammer, maar de periode van het experiment is uiterst ongelukkig, nl. in de winter en voorjaar.

Juist in de zomermaanden juni, juli, augustus denk ik dat de behoefte veel groter is en dan alleen op de vrijdag- en zaterdagavonden. In de zomermaanden zijn er lange - en verhoudingsgewijs warme - avonden (goed voor de horeca) en zijn er veel festiviteiten.

Ook kun je denken aan watertaxi's in de avonduren gedurende de zomermaanden.

Er komt nog een evaluatie.

Klik hier voor het filmpje van RTV Dordrecht.


donderdag 8 juni 2017

Lekker sporten op het Otto Dickeplein


Tegenover de waterbushalte op de Merwekade, op het grote Otto Dickeplein, werd er flink gesport ...

Drechtstreex: Online voedselbestellen en afhalen bij afhaalpunten dichtbij


Woensdagavond 7 juni 2017 waren er in de Buitenwacht presentaties van initiatieven die bezig zijn met stadslandbouw en landbouwproducten, zoals onder meer De Groeituinen aan de Patersweg, Rechtstreex uit Rotterdam, de Drechtstadsboer, Zorgboerderij de Zuidpunt en Groenekratje.
Onder genot van een maaltijd met groenten uit de streek.

De Drechtstadsboer wil graag een stuk land bij Amstelwijck voor stadslandbouw. Volgens Robert Klaassen kan dat uitstekend samengaan met het bouwen van villa's. Het kan een "kansendorp" worden. In de Gelderse Achterhoek is men al aan de slag. 

Rechtstreex is een initiatief in Rotterdam. Online voedsel bestellen, van de eigen stadslandbouw. Het heeft afhaalpunten in de wijken, waar mensen hun boxen kunnen ophalen. Men wil uitbreiden naar Dordrecht en is in gesprek met De Groeituinen aan de Patersweg.

De Groeituinen zitten in de voormalige school aan de Patersweg. Vanwege nieuwe woningbouw moet de grote voedseltuin aan de Patersweg op termijn weg. Men wil nu rondom de school de grond geschikt maken voor landbouwproducten. Ook bij hen kun je voedsel ophalen.

Er zijn inmiddels heel wat initiatieven, die de afstand van boer tot bord zo klein mogelijk willen maken en aan de slag zijn met voedsel verbouwen. Dorrecht moet zelfvoorzienend worden. 
Vroeger ontstonden dorpen/steden bij de landbouw. Nu komt ons voedsel overal vandaan en is dat niet meer nodig. Maar men wil die relatie weer nieuw leven inblazen. Weten hoe je voedsel wordt verbouwd en waar het vandaan komt, vinden steeds meer mensen belangrijk.

De provincie steunt veel initiatieven. 

zaterdag 3 juni 2017

Bewoners willen kantinegebouw behouden en de vele sportieve activiteiten


Donderdagavond 1 juni 2017 waren op uitnodiging van OKBZ bewoners, organisaties en een aantal raadsleden in de Koloriet om de plannen voor het MOVADO-terrein een verdere push te geven.

Er zijn eerder een 3-tal voorstellen gemaakt door bewoners, die elkaar op een aantal onderdelen wel overlappen.

De bewoners willen het kantinegebouw behouden - bijv. voor naschoolse activiteiten - en ook de vele sportieve activeiten van scholen via Dordt Sport. Dagelijks wordt er nog door scholieren gesport op het fraaie grote grasveld. De omwonenden zijn dit gewend en vinden het gezellig.

Alleen een park aanleggen vindt men een minder goed idee, vanwege de overlast die men vreest. Wel kan een parkachtige inrichting. Gedacht wordt ook aan aanleggen van schooltuintjes. Maar 's avonds moet het binnenterrein op slot. Er moeten duidelijke afspraken komen over het beheer van het terrein. Iemand opperde om een rond grasveld te maken, met daaromheen een sintelbaan.

De plannen gaan verder uitgewerkt worden, met een financiele uitwerking erbij. Men hoopt dat nog voor de Kadernota aan de raad te kunnen presenteren.

Het moet echt een ontmoetingsplek worden van, voor en door de wijk ...

Middelen voor armoede erbij, geen herverdeling


De nieuwe voorstellen voor het Minimabeleid werden woensdag 31 mei 2017 in De Buitenwacht toegelicht door wethouder Peter Heykoop, tijdens de conferentie Sociaal Offensief tegen Armoeder in de Drechtsteden. O.l.v. Kees Thies.

Volgens de wethouder moeten meer mensen gebruik kunnen maken van de voorzieningen, vooral de werkende armen. Veel mensen die werken verkeren - zeker als er kinderen bij betrokken zijn - in armoede, omdat allerlei aftrek en toeslagen vervallen zodra men werkt. Hij wil dan ook het sociaal minimum optrekken naar 150%. Peter wil meer geld voor het SMS Kinderfonds.

Maar dat dit gaat - in de voorstellen - wel ten koste van een andere voorziening, namelijk het Persoonlijk Minima Budget. Dat wordt in de voorstellen 25% gekort. Vooral voor mensen die langdurig in de bijstand zitten is dit een belangrijke aanvulling. Dus meer mensen kunnen aanspraak maken op bijstandsvoorzieningen, maar aan de andere kant wordt een belangrijke bijstandsvoorziening, nl. PMB, afgeknepen. Dat wringt.

Andere zaken die aan de orde kwamen: onafhankelijke Ombudsman/vrouw, Drechtstedenpas, meer werken met ervaringsdeskundigen die mensen wegwijs maken door de bureaucratie, meer de Sociale Wijkteams inschakelen, niet alleen maar digitaliseren maar ook fysiek bereikbaar blijven.
woensdag 24 mei 2017

Kinderen, ouders, bewoners Minnaertweg vragen aandacht voor hun 30 km straat


Woensdagmiddag 24 mei 2017 ging ik naar de Minnaertweg in Sterrenburg waar bewoners en kinderen een 30 km actie hielden. De Minnaertweg is een 30 km weg, maar niet zichtbaar een 30 km weg. Aan het begin van de straat staat een klein bordje, verder niets. 

Ook hier willen bewoners meer veiligheid, zeker voor hun kinderen. Trekker van dit gebeuren is bewoner Leo Schaap. Met de 30 km stickers hadden de kinderen en hun ouders borden en mutsen gemaakt. Automobilisten die netjes reden werden luid toegejuicht.

Het was een stralende zomerse dag voor een dergelijke actie. Ook Veilig Verkeer Nederland was er, met een lasergun, waarmee je de snelheden kunt meten.

Omdat je er niet omheen kon dat er een aantal kinderen liepen met 30 km-borden en -mutsen hielden de meeste auto's zich in. Maar er waren ook deze keer weer redelijk forse overschrijdingen.

30 km straten komen steeds meer in de belangstelling, de aandacht - ook landelijk - neemt toe. Het gaat om de veiligheid op straat. Aan de ene kant moeten automobilisten zich bewust zijn dat men rustig moet rijden, maar een goede inrichting zorgt ervoor dat je lastig hard kunt rijden.

Wordt vervolgd ...

maandag 22 mei 2017

Tiny House voor starters, studenten en mensen die "ontspullen"


Bij het gebouw van Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft staat een Tiny House, geschikt voor starters, studenten en mensen die geen behoefte (meer) hebben aan allerlei spullen om zich heen, maar goed, goedkoop en milieuvriendelijk willen wonen.

Moet toch ook ruimte voor zijn in Dordrecht ...

vrijdag 19 mei 2017

Het Certificaat Reanimeren


Heb ik ontvangen na de Workshop Reanimeren te hebben gevolgd, in de raadszaal van het Stadhuis op zaterdag 13 mei 2017 ...

donderdag 18 mei 2017

Ondanks convenant blijven uithuiszettingen plaatsvinden / huren hoger dan elders


Stichting Urgente Noden Drechtsteden (SUN Drechtsteden) gaf woensdagmiddag 17 mei 2017 een presentatie van hun jaarverslag over 2016. SUN is er om direct hulp te kunnen bieden in die situaties waar wet/regelgeving het laten afweten.
Er zijn diverse particuliere fondsen waar een beroep op kan worden gedaan.

Uit Dordrecht komen verreweg de meeste aanvragen. Dordrecht heeft verhoudingsgewijs veel sociale huurwoningen. Ook zijn de huren hier hoger dan het landelijk gemiddelde, gemiddeld 90 euro per maand hoger. Dat is voor de mensen een extra last.

Er is een convenant tussen gemeente en woningbouwcorporaties om uithuiszettingen - zeker waar kinderen bij betrokken zijn - te voorkomen. De financiele gevolgen zijn groter dan dat er een regeling wordt getroffen.

Het "niemand op straat" principe wordt in de praktijk nogal eens geweld aan gedaan.

SUN gaat hierover in gesprek met woningcorporaties.

Nieuwe plannen voor Bonifatiuskerk


Dinsdagavond 16 mei 2017 gaf Stichting Bonfire - die momenteel de Bonifatiuskerk huurt van de gemeente - een presentatie van hun plannen aan de leden van de Adviescommissies Sociaal en Fysiek. De gemeente wil de kerk incl. de panden daar direct naast verkopen.

Bonfire wil graag gebruik blijven maken van de locatie. Zij willen ruimte bieden aan toeristen, met een hostel voor ca. 36 plaatsen voor overnachtingen voor studenten/toeristen die onze stad bezoeken, aan kerkdiensten, appartementen en kantoren. Het moet een rustige, sfeervolle uitstraling krijgen.
Men wil de kerk meer terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat, met veel licht en ruimte.


zondag 14 mei 2017

Reanimeren in de raadzaal - je moet direct ingrijpen


Zaterdagochtend 14 mei 2017 leek de raadzaal in het Stadhuis wel een ongevallen plek. Overal lagen slachtoffers op de vloer en liepen hulpverleners rond in tenue. Deze opvallende setting was bedoeld om raadsleden te leren reanimeren. Reanimeren is belangrijk. Iemand valt neer, beweegt niet meer en ademt niet meer. Een hartstilstand. Dan moet er onmiddellijk worden ingegrepen en worden gereanimeerd. Je roep tegen omstanders: bel 112 en je gaat direct aan de slag met 30 x de borst indrukken en 2 x adem in te blazen terwijl je de neus dicht knijpt en het hoofd naar achteren trekt van het slachtoffer.
Ook leerden we met een AED-kastje te gebruiken op het slachtoffer, waarmee je electrische schokken opwekt.

Ik moest wel even wennen, maar dan kom je in het ritme. Ik kreeg het er best warm van, maar je went eraan.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen leren reanimeren, om mensen te redden als dat a la minute nodig is.

Bekijk hier het filmpje van RTV Dordrechtdonderdag 11 mei 2017

Volle bak in De Buitenwacht: Is er nog wel behoefte aan Bedrijventerrein Kil 4?


Hierover ging het woensdagavond 10 mei 2017 in De Buitenwacht. Milieudefensie had deze avond georganiseerd en het was volle bak. De ontwikkeling van Kil 4 kent een lange historie. Gemeente, Provincie, Havenbedrijf Rotterdam en Rijk werken samen in dit project, dat aangemerkt is als een nieuw bedrijventerrein, zelfs een duurzaam bedrijventerrein. Miljoenen zijn al geinvesteerd.

De besluitvorming voor een nieuw Bestemmingsplan komt nu in zicht.

Echter de Provincie (actieve partner in dit project) heeft een zienswijze ingediend op het Bestemmingsplan. Daarin adviseert zij om nog eens goed naar de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein te kijken en dit goed te beargumenteren. De suggestie wordt daarin gedaan om bedrijven op oudere bedrijventerreinen te verplaatsen naar Kil 4, en woningbouw op de oudere terreinen te starten.

De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in Zuid-Holland zou beduidend minder zijn dan een tijd geleden, heeft een recent onderzoek aangetoond.

Reden voor Milieudefensie om deze avond te organiseren. De behoefte aan een nieuw bedrijventerrein wordt door de aanwezigen sterk in twijfel getrokken en velen waren tegen. Logistieke bedrijven horen hier niet. Er werd opgeroepen tot een brede discussie. Andere ontwikkelingen zijn ook mogelijk, zoals stadslandbouw of recreatie met landschappelijke beleving.

Bewoners waren verontrust over de toename van vrachtverkeer, die ook 's nachts gaan rijden.
Eveneens werd aangegeven dat vele bomen moeten sneuvelen als de wegen worden aangepast voor het bedrijventerrein.

De gemeenteraad moet het Bestemmingsplan gaan vaststellen. Op dinsdag 30 mei komen de zienswijzen die zijn ingediend aan bod in de Adviescommissie Fysiek, met een sprekersplein.
De bezoekers van deze avond zijn zeker van plan hiernaar toe te komen, en om in te inspreken.
Hoe ziet de toekomst van Dordrecht eruit? - veel smileys en zang-fietspaden


Onder de paraplu van Nieuw Dordts Peil hebben vele stadsgenoten zich gebogen over de toekomst van Dordrecht. Welke kwaliteiten van onze stad willen we versterken? Aan welke vraagstukken moeten we werken?

Woensdagmiddag 10 mei 2017 werd in De Berckepoort de tentoonstelling geopend waarin alle producten van de "Broedgroepen" te zien zijn. Bewoners, bedrijven en organisaties hebben hieraan meegewerkt, ook leerlingen van basisscholen hebben meegedaan. Leerlingen kwamen bijv. met ideeen om veel smileys in de binnenstad op te hangen en om zang-fietspaden te maken, waar je luidkeels kunt zingen, al fietsend.

Maar ook veel ideeen over inrichting van de stad, over hoe we beter met elkaar kunnen omgaan, Dordrecht als Kennisknooppunt, Drecht Valley (innovatie en duurzaamheid), Pimp de Spui (tijdelijk inrichting van Belastingkantoor met ruimte voor flexplekken, horeca, wellness, kinderopvang of een hotel), Note in the Base (noodzaak voor muziek op school), Dordrecht Zelfvoorzienend Eiland, Hoe kunnen we leven en overleven in het water.

Allerlei activiteiten volgen nog.

Maar het gaat er natuurlijk om dat deze ideeen van bewoners, ondernemers niet in een la belanden, maar dat er ook iets mee wordt gedaan.

Het wordt nu allemaal samengebundeld en het zou mooi zijn als het wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

DOOR op de Voorstraat-Noord moest uit krant vernemen dat het pand dat zij huren verkocht wordt


Er komen kluswoningen. Er was helemaal geen overleg. Afdeling Vastgoed opereert volledig autonoom. DOOR wist dat men huurde totdat het pand verkocht zou worden. Maar je verwacht dan toch dat er overleg is en men netjes met elkaar om gaat.

Dit kan niet ...