zondag 17 december 2017

Weer drukke en gezellige Kerstmarkt


Ook dit jaar was er weer op 15, 16 en 17 december 2017 in de Dordtse binnenstad een gezellige en drukke Kerstmarkt.

Met veel kramen, activiteiten en koren, waarmee volop werd meegezongen.

Avondstad: hoe maak je gebruik en beleving van de binnenstad tussen 17 en 21 uur aantrekkelijk


Meerdere steden willen het gebruik en de beleving van hun binnenstad veel beter gaan benutten. Platform31 verkent samen met Den Haag, Eindhoven (foto), Gouda en Zwolle hoe deze steden hun binnenstad in de avonduren aantrekkelijk kunnen maken.

Welke mogelijkheden liggen hier als de winkels sluiten?

Ook voor Dordrecht zou dat zinvol zijn om te onderzoeken, want als de winkels sluiten is het stil in onze binnensteden. Terwijl de horeca er dan volop is.

vrijdag 15 december 2017

Mooi en gezellig Kerstetentje in De Koloriet: met heuse Kerstman en zingende leerlingen


Het was donderdagavond 14 december 2017 ontzettend druk bij het Kerstetentje in de Koloriet. Met lekker eten en het was goed georganiseerd.

Leerlingen van de basisschool De Fontein zongen Kerstliederen.

Een heuse Kerstman kwam ook even langs, en gaf alle kinderen een kado en een mandarijn.

Bewoners zijn tevreden met wonen in 'hun Krispijn'. Dat is toch echt wat anders dan wonen in  bijvoorbeeld Sterrenburg of Stadspolders. Het waren leuke gesprekken. "Je hebt meer een wij-gevoel".donderdag 14 december 2017

Leren programmeren en communiceren met robots


Het wordt steeds belangrijker dat kinderen en jongeren leren programmeren. Hoe je ook tegen robots aankijkt, ze zijn en worden steeds meer realiteit.

Zo heeft DaVinci College speciale programma's en projecten om op scholen leerlingen te leren programmeren voor robots: robotkarretjes, robotdieren, robotpoppen, etc.
Op een speelse manier. Het leren omgaan om de juiste commando's in de juiste volgorde te plaatsen.

Dinsdagavond op de Drechtsteden Dinsdag 12 december 2017 gaven leerlingen van het DaVinci College les aan raadsleden. Het was een vrolijke boel. Je ziet direct het resultaat van je commando's. Karretje gaat vooruit, achteruit, ronddraaien, rechtdoor, maakt een hele toer over de tafel. Poppetje gaat geluiden maken, etc.

Minecraft hebben we ook gespeeld. We moesten een huis bouwen.

Tot slot werd er een grotere robot getoond, die allerlei handelingen kon verrichten en kon praten.


Alles over lokale voedselteelt in & rond de stad


Daar ging de bijeenkomst over in Milieucentrum Weizigt op woensdagavond 13 december 2017.  Bij Stadslandbouw denk je wellicht aan de bekende volkstuintjes. Inmiddels zijn er veel andere vormen van stadslandbouw bijgekomen, zoals de buurttuinen, stadsboerderijen, stadsimkers en verticale stadslandbouw.

In Dordrecht is VNG (Natuur, Voedsel en Gezondheid) onderdeel van het Platform Duurzaamheid. De VNG wil de stadslandbouw levendig houden in Dordrecht. Andere steden zijn er al veel actiever mee bezig, zoals Den Haag (heeft een Voedselpark) en Ede (heeft een Voedsel wethouder).

Landbouw is voor de meeste stadsbewoners onzichtbaar geworden. Stadslandbouw is niet alleen leuk, maar heeft ook positieve effecten op de gezondheid: betere producten en je bent actief. Juist in een stad is er behoefte voor kinderen om in contact te komen met de natuur. D.m.v. stadslandbouw kunnen jongeren leren over de oorsprong van hun voedsel en worden aangemoedigd om gezonder te eten.

Aanwezig was ook Rechtstreex, die direct aan klanten voedselkratten verkoopt. Zonder tussenhandel. Rechtstreex groeit, omzet verdubbelt. Boerderij Zuidpunt heeft 50 ha. Uiteindelijk wil men die 50 ha helemaal gebruiken voor stadslandbouw.
Crabbehoeve is een goed stadsinitiatief en ook de Oude Beer op Kil 4 wil verder met stadslandbouw.

Proeftuin Amstelwijck wil op Amstelwijck 0,5 ha grond voor de standslandbouw tussen de nieuw te bouwen woningen, op het voormalige voetbalveld. 'Van Voetbaldveld naar Voedselveld'.

In 2012 deed de toenmalige wethouder Harry Wagemakers al een aanzet tot beleid voor Stadslandbouw.


maandag 11 december 2017

'Je Ken de Boom in met je Wens': Wensboom vol met wensen


In de Koopgoot in Rotterdam zag ik een paar grote bomen waar mensen in een glazen bol hun wensen in konden hangen.

Echt op z'n Rotterdams: Je Ken de Boom in met je Wens

Dit is een initiatief van ondernemers, maar je kunt dit ook als bewoners doen: wensen voor de stad, voor anderen, voor organisaties, voor groepen, etc.

OV-tarieven in Provincie Zuid-Holland zullen niet stijgen


Op de Gewestelijke bijeenkomst van de PvdA in Engels in Rotterdam zaterdag 9 december 2017 vertelde Ron Hillebrand (voorzitter PvdA-Statenfractie) dat bij de Begrotingsbehandeling een aantal voorstellen van de PvdA zijn aangenomen.

Zo zullen de OV-tarieven niet stijgen; er zijn provinciale gelden beschikbaar om te investeren in fietsenstallingen bij stations; banden met MBO-onderwijs worden aangehaald.
Verder is het nodig om te investeren in duurzame woningbouw, zeker ook in sociale woningbouw.

Provincie gaat er meer op letten dat er voldoende woningen in Zuid-Holland worden gebouwd. Met name ook voldoende sociale woningen. Er komt een registratiesysteem, zodat de provincie een goed overzicht heeft van het totaal aantal woningen per stad.

Ook was er een discussie over de aandelen van Eneco. De PvdA vindt het niet verstandig om te verkopen. Er moet vooral geinvesteerd worden in energiezuinige woningen, dat geeft ook werkgelegenheid. De meeste grote energiemaatschappijen zijn hier niet zo in geinteresseerd. Met Eneco heb je een goede partner. Ook het gasloos maken is een hele opgave.
Een van de gastsprekers zei dat als Eneco wordt opgekocht door een andere buitenlandse partij het hoofdkantoor in Rotterdam weldegelijk gaat verdwijnen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen moet er definitief besloten worden. Mocht er toch te weinig steun blijken te zijn om de aandelen te behouden, dan moeten er slimme voorwaarden komen bij de verkoop.

donderdag 7 december 2017

High Five Foundation heeft de Vrijwilligersprijs gewonnen


Donderdagavond 7 december 2017 was het een vrolijke boel in Kunstmin. Talloze vrijwilligers waren gekomen voor het grote Vrijwilligersfeest. En voor de uitreiking van de Vrijwilligersprijs door wethouder Karin Lambrechts.

Het was feest voor de vrijwilligers. Ze werden in het zonnetje gezet met hapjes en drankjes en muziek. Zonder vrijwilligers kan Dordrecht niet. Zij zorgen ervoor dat allerlei activiteiten en initiatieven worden georganiseerd. Dat maakt onze stad zo fijn.

Een selectiecommissie selecteerde uit de tientallen aanmeldingen er uiteindelijk 5, waarna een jury uiteindelijk 3 prijswinnaars koos.

De 5 genomineerden waren:
De Nieuwe Hoop - helpt mensen aan werk, spullen en een sociaal netwerk; heeft een Kringloopwinkel in Land van Valk
Blijmakers - maakt allerlei voorwerpen (bijv. schapen) die mensen blij maken
High Five Foundation - organiseert uitjes voor kinderen in armoede, die kinderen zelf uitkiezen
Dagelijks Brood - haalt aan het eind van de middag levensmiddelen op uit supermarkten en verdeelt dit over mensen die nauwelijks rond kunnen komen maar niet in aanmerking komen voor de Voedselbank
Redo - sporten voor verstandelijk gehandicapten

De High Five Foundation won de eerste prijs (foto)
Dagelijks Brood won de tweede prijs
Blijmakers won de derde prijs

Van harte gefeliciteerd !!!

Drijvend hotel bij Villa Augustus komt er wel


Welstandscommissie oordeelt vooralsnog niet positief over de voorstellen van Villa Augustus voor een drijvend hotel. De PvdA vindt dat er wel een drijvend hotel moet komen op het water bij Villa Augustus.

Ik vroeg dan ook aan wethouder Sleeking in Adviescommissie Fysiek woensdagavond 6 december 2017 of hij daaraan toch wel zijn medewerking gaat verlenen nu de Welstandscommissie niet positief is. Of hij het advies naast zich neerlegt.

Dat doet hij niet. Volgens de wethouder komt het drijvend hotel er, maar moet Villa Augustus nog eens goed gesprek hebben met de Welstandscommissie.

De PvdA wil een evaluatie van het Welstandsbeleid en Welstandscommissie.

Bewoners willen geen drempels in Hallincqlaan - wel andere maatregelen

Er wordt onderzocht door de gemeente wat voor maatregelen er kunnen worden genomen om het te hard rijden van auto's tegen te gaan in de Hallincqlaan. En het voor de fietsers veiliger te maken.
Bewoners hadden begrepen dat er drempels gaan komen, wat zij niet willen omdat de huizen dan te veel last krijgen van de trillingen.

Ik vroeg aan wethouder van der Linden - in Adviescommissie Fysiek woensdagavond 6 december 2017 - waarom er gezegd wordt aan bewoners dat er drempels komen, terwijl bewoners dat niet willen. Er zijn toch ook andere maatregelen te bedenken?
Verkeersremmende maatregelen moeten in overleg met bewoners worden aangebracht.

Volgens wethouder van der Linden is het onderzoek nog gaande naar welke maatregelen het beste geschikt zijn. Bewoners zouden er wel degelijk bij betrokken worden.

Er komt een gronddepot voor stort van vervuilde grond met C8 en GenX


In Adviescommissie Fysiek woensdag 6 december 2017 vroeg ik wethouder van der Linden over de vervuilde grond met C8 en GenX. Particulieren en bedrijven moeten met hun vervuilde grond blijven zitten. De grond mag niet worden vervoerd, omdat er nog geen risiconormen zijn vastgesteld. Het is dan onduidelijk waar de grond naartoe moet.

Maar het kan niet zo zijn dat bewoners en bedrijven met hun vervuilde grond blijven zitten. De PvdA wil een speciaal gronddepot voor deze vervuilde grond, en ik vroeg wethouder van der Linden hoe hij dit gaat organiseren.

Wethouder van der Linden vertelde dat hij bezig is met een tijdelijke noodopvang, een gronddepot, waar de vervuilde grond naartoe kan. Hier wordt nu aan gewerkt. Hij zal berichten wanneer het zo ver is.


zaterdag 2 december 2017

PvdA wil snel een Gronddepot voor opslag vervuilde grond met C8 en GenX - Jacqueline vd Bergh stelt dit voor in Adv.commissie Fysiek 6 december


Omdat er nog steeds normen en veilige richtwaarden voor vervuilde grond met C8 en GenX ontbreken, zitten bedrijven en particulieren bij (ver)bouw met die vervuilde grond opgescheept. Want de grond mag niet worden afgevoerd omdat nu niet duidelijk is hoe risicovol de grond is en waar het naartoe moet.

Bouwers en particulieren moeten die afgegraven grond zelf maar houden. Dit kan niet.

Deze vervuilde grond moet gestort kunnen worden in een speciaal depot. Dat depot moet er zo snel mogelijk komen. In afwachting van de veilige normen richtwaardes.
In de Adviescommissie Fysiek woensdag 6 december 2017 zal ik dit voorstellen.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stelt in een brief aan aannemers, projectontwikkelaars, bouwers en grondverwerkers dat alle grond waarschijnlijk is vervuild met C8 en GenX.

De uitstoot van C8 en GenX moet echt stoppen.

vrijdag 1 december 2017

Een 5e plek voor mij op de gevarieerde PvdA Kandidatenlijst 2018-2022: van 16 tot 86


Op de nieuwe PvdA Kandidatenlijst 2018-2022 sta ik op een mooie 5e plaats.

Donderdagavond 30 november 2017 is in DOOR, aan de Voorstraat, door de leden de nieuwe kandidatenlijst vastgesteld.

Het is een leuke mix geworden van oud & jong & ervaren & aanstormend talent. De jongste is 16 en de oudste is 86.

We zijn er voor alle Dordtenaaren.

Bekijk hier de Kandidatenlijst.woensdag 29 november 2017

Opnieuw in gesprek met ontwikkelaar BAM over nieuwbouwplannen Maranathakerk


Op de locatie Maranathakerk in Dubbeldam zijn 40 vrije sector huurappartementen gepland door ontwikkelaar BAM. Dankzij de wijzigingsbevoegdheid van college wordt het nieuwe gebouw fors hoger en breder. Ook veel van het huidige groen verdwijnt.
Daarnaast komen er veel parkeerplaatsen bij, waarvan maar 40 op eigen terrein. De norm is 1,8 parkeerplaatsen per appartement. Dat zou inhouden dat er 72 parkeerplaatsen moeten worden gemaakt. Als er maar 40 op eigen terrein komen, dan wordt de druk op de omgeving groot. Terwijl er langs de Gravensingel ook parkeerplaatsen komen te vervallen.

Dubbeldam heeft een Beeldkwaliteitsplan waarin het dorpse karakter en het vele groen beschermd worden.

Wij vinden dan ook dat de ontwikkelaar en wethouder opnieuw in gesprek moeten gaan met bewoners over aanpassingen van het plan. Zodat het beter past in de omgeving.

Nadat meerdere partijen kritische waren op de nieuwbouwplannen, heeft wethouder Sleeking toegezegd met BAM in gesprek te gaan.

Klik hier om filmpje RTV Dordrecht te bekijken.

Stadswerven krijgt een hele mooie brug - maar het hoeft niet perse een Zwaantje te zijnOveral in het land verschijnen bruggen naar het voorbeeld van de Erasmusburg in Rotterdam. Een Zwaan of een Zwaantje. Ook op de Stadswerven zou een dergelijke brug komen.

Het wordt een icoon genoemd, waar uit het hele land mensen op af komen. Waarschijnlijk valt dat wel mee, want overal liggen al Zwanen of mini-Zwaantjes. Maar het is een hele mooie brug.

Dit winnende ontwerp van de Architectenprijs wordt echter steeds duurder. Nu vraagt het college 3,5 miljoen meer. Op een bedrag van 8,9 miljoen is dat echt fors. Ook de onderhoudskosten worden bij deze brug steeds hoger.

De andere ontwerpen die niet de Architectenprijs wonnen, zijn ook heel fraai.
Voor een bedrag van 8,9 miljoen kun je een hele mooie fiets/wandelbrug bouwen, zodat je op de fiets of wandelend makkelijk naar de binnenstad kunt.