zondag 18 maart 2018

RTV Dordrecht: Het grote Lijsttrekkersdebat 'Dordrecht Kiest'Zaterdagavond 17 maart 2018 was er in de zaal van Art&Dining de opname van het grote Lijsttrekkersdebat 'Dordrecht Kiest', met alle 13 politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.
2 x gingen 4 partijen met elkaar in debat, en 1 x 5 partijen (met de PvdA). De PvdA trof het onderdeel: Veiligheid en Regionale Samenwerking.

Andere onderwerpen waren: Economie, Wonen, Cultuur & Sport, Zorg.

Het debat wordt dinsdagavond 20 maart 2018 uitgezonden op RTV Dordrecht vanaf 18.00 uur.

Ondanks ijzige koude toch op verkiezingsmarkt bij Achterom/HemaZaterdag 17 maart 2018 was er bij Achterom/HEMA de verkiezingsmarkt, met alle politieke partijen.
Er waren tomaatjes, soep, koffie, thee, chocolaatjes, etc. Iedere partij had wat meegebracht. Om een beetje op te warmen in de ijzige koude. En af en toe even naar binnen bij de HEMA om op te warmen.

Toch was het nog redelijk druk en waren er gesprekken met bewoners die met vragen kwamen en die informatie wilden.

Met Rene van der Gijp (Voetbal International) ben ik nog op de foto gegaan, die even langskwam bij de VSP. Hij woont in Dordrecht.


Op pad met het Ouderenboekje: Samen oud, Samen sterk: PvdA!


Vrijdagmiddag 16 maart 2018 gingen Diny van Leeuwen en ik met de Zorgtoer op pad langs woon/zorg huizen. Om in gesprek te gaan met de bewoners daar, en om het boekje 'Samen oud, Samen sterk: PvdA' te presenteren en af te geven.

In dit boekje staan allerlei handige tips over aanvragen en aanbieden van voorzieningen (finanieel advies, belasting, WMO, invullen formulieren, woningaanpassingen etc.). Dit boekje is samengesteld door Diny.

Het Polderwiel in Stadspolders biedt veel activiteiten (voor bewoners en voor de buurt) en probeert meer peuters en lagere school leerlingen binnen te halen voor activiteiten met ouderen. Zo is er een Spelotheek, komen lagere scholen leerlingen regelmatig samen met ouderen spelletjes doen, etc.
Jongeren leren met ouderen omgaan en kunnen ook van ze leren. En voor ouderen is er meer levendigheid, waar ze vrolijk van worden.
Maar er is ook bingo, biljarten, zingen, etc. En Risto van Harte verzorgt het restaurant gedeelte.

De Prinsemarij in Krispijn doet ook veel voor bewoners, en
ook voor de buurt. Je kunt er ook eten. We hebben er met een grote groep bewoners gesproken.

Het Waterwiel in Wielwijk heeft op dit moment niet veel activiteiten. Vroeger was het een bruisende bedoening. Nu kunnen er ook jongere mensen komen wonen, je hoeft niet meer 50 plus te zijn. En dat moet leiden tot een ander aanbod. Daarover is men nog aan het nadenken.

We gaan regelmatig langs woon/zorg huizen. Het wordt zeer op prijs gesteld.

Er was veel belangstelling voor de boekjes.

Je kunt ze aanvragen via info@pvdadordrecht.nl


Vragen over nachtelijke overlast van horeca in Museumstraat


De fracties CU/SGP (Joost Veldman), D66 (Paul Tiebosch), PvdA (Jacqueline van den Bergh) en Fractie Meijer (Alfred Meijer) hebben schriftelijke vragen (art. 40 vragen) gesteld aan college. Al langere tijd ontvangen wij berichten van bewoners uit de omgeving van de Museumstraat over (toenemende) overlast van horeca, vooral in de nacht. Zo worden met grote regelmaat feesten en bruiloften gehouden in Art&Dining die regelmatig tot diep in de nacht doorgaan. Bewoners klagen over de toenemende mate van geluidsoverlast hierdoor in hun woonomgeving waardoor de nachtrust ernstig in het geding is. Daarnaast willen zij graag betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van hun omgeving, maar vinden geen gehoor bij de gemeente. Naar ons weten is de Museumstraat geen horecaconcentratiegebied.

Art&Dining is een prima restaurant in het Dordrechts Museum. Mensen gaan daar met veel plezier naar toe en het is goed voor het Museum. Bewoners hebben daar ook geen enkel probleem mee. Wel hebben zij een probleem met de nachthoreca en het opruimen daarna. Zij willen afspraken over het beperken van de overlast.

Ook is het al lang stil rondom de Kunstkerk. Daar hebben wij ook vragen over gesteld. Bewoners en de Movies hadden daar goede plannen voor ingediend. Maar hun plan is niet uitgekozen, wel het plan van ontwikkelaar DuDok en Ames in 2016. Die wilden hierin investeren. Echter er gebeurt tot op heden niets. Althans niet merkbaar voor de buitenwereld.

De vragen van de politieke partijen hebben betrekking over de vergunningverlening aan Art&Dining, en straks de Kunstkerk, en de wens van bewoners om meer betrokken te worden bij de ontwikkelingen.

Vrolijk en snel LagerhuisdebatOp vrijdagavond 16 maart 2018 was er in het filmhuis de Movies Het Lagerhuisdebat onder leiding van GertJan Kleinpaste, georganiseerd door Gewoon Dordt.

De politici zaten tegenover elkaar om over stellingen te discussieren. Het ging eigenlijk meer om een standpunt weer te geven. Ik moest er even inkomen. Je moest snel en kort maar krachtig - liefst met een zekere dosis humor - je standpunten verkondigen. Dit lukte bij iedereen steeds beter.

Zo was er de stelling over het vrijlaten van horeca sluitingstijden. Ik pleitte voor het weer instellen van het Platform Binnenstad met bewoners en ondernemers, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden. Het is belangrijk dat de binnenstad bruist en ondernemers de ruimte krijgen. Maar dat betekent ook duidelijke afspraken met omwonenden.

Bij de stelling: Bach of Bagger, over de verschillende soorten evenementen, zie ik graag het Bach festival blijven, en dat het Korenfestival weer terugkeert. We hebben ontzettend veel koren, die zich dan kunnen presenteren. En iedereen kan dan meezingen. Het was altijd een groot succes.

Af en toe moest je ook wisselen van standpunt: eerst moest je bijvoorbeeld vertellen waarom je voor 'sluitingstijden horeca vrij geven' zijn en snel daarna waarom tegen. Dat is goed om je in te leven in de argumenten van voor- en tegenstanders.

Het publiek reageerde heel duidelijk op alles wat er gezegd werd.

Het was een vrolijke en leuke avond.

Van verzorgingsstaat naar IKEA-model


Donderdagavond 15 maart 2018 was er in het gebouw van het Apostolisch Genootschap (hoek Brouwersdijk - Van Baerlestraat) het Debat in de Stad over de Participatiemaatschappij: Wanneer wordt omzien afzien? De PvdA was ook aanwezig: Cor van Verk, Inge Stevens, Diny Koster en ik.

Prof.dr. Margo Trappenburg gaf voor de aanwezig politici en belangstellenden een lezing over onze verzorgingsstaat. Zij stelde dat de klassieke verzorgingsstaat mooi is. Je betaalt belasting, je hebt recht op zorg, er is solidariteit met kwetsbare mensen en professionals hebben een baan.
Maar het werd te duur. Steeds meer mensen kregen toegang tot deverzorgingsstaat, de arbeidsmoraal werd losser en we gingen naar een hangmat samenleving.

Toen kwam de participatie samenleving, het IKEA-model. Je zorgt zelf. Je zorgt voor elkaar (kennissen, vrienden, buren, familie): omzien naar elkaar. Allemaal meedoen! Dat is een recept voor ellende, aldus Margo.
Politici - die dit systeem verzinnen - zijn alleskunners. Maar gewone burgers willen gewoon uitrusten 's avonds. Nu moet ineens iedereen van alles doen en kunnen: zorgen, werken, kinderen opvoeden, eigen talenten ontwikkelen, etc. Er komt steeds meer druk op aardige mensen die moeten participeren en die moeten zorgen. In plaats van belasting betalen voor professionele opvang. En kwetsbare mensen vinden het verschrikkelijk om verzorgd te worden door naasten.

Werken en zorgen voor elkaar is zwaar. Een zorgrelatie verpest je relatie.
Overbelasting van mantelzorgers is een feit.

Aan de hand van diverse stellingen konden de aanwezigen reageren.

Uiteindelijk was de omslag naar het IKEA-model een bezuinigingsoperatie. We zien nu de negatieve effecten van het IKEA-model: toename eenzaamheid en onveiligheid door langer zelfstandig thuiswonen, overbelaste mantelzorgers en toename verwarde personen.

De klassieke verzorgingsstaat zal niet zo gauw terugkeren vanwege de kosten. We moeten toe naar een Drees 2.0. Met betere zorg voor de kwetsbaren door zowel vrijwilligers als professionals en uitbreiding van de opvangmogelijkheden. Die balans moet beter. En de mantelzorgers moeten ontlast worden door langere dagopvang en bijvoorbeeld een paar dagen opvang in verpleegtehuizen voor de client. Veel mantelzorgers zijn eenzaam. Door de zorg voor hun naaste komen ze niet meer toe aan een eigen sociaal leven. Dat moet echt anders vind ik.


donderdag 15 maart 2018

Op bezoek bij Joeke in zijn koffiekraam op het Vogelplein


Vandaag - donderdag 15 maart 2018 - ging ik op bezoek bij de koffie/thee kraam/container op het Vogelplein. Die wordt gerund door Joeke van Stichting Vogelnest. Stichting Vogelnest organiseert activiteiten in de Vogelbuurt. Een van de activiteiten is bijvoorbeeld VogelFOOD, iedere maandag koken (13.00 uur) en in de Wouwstraat 23 afhalen (17.00 uur). Deze activiteit kan worden uitgevoerd dankzij giften van winkels.

Woonbron heeft het materiaal voor de koffietent ter beschikking gesteld. Het is een tijdelijke plek, want er is woningbouw gepland. Joeke hoopt echter dat hij dan een mooie kraam kan krijgen op een andere plek op het Vogelplein.

Het is een versterking van het Vogelplein, en absoluut niet bedoeld om te concurreren met de ondernemers. Hij verkoopt voor slechts 1 euro koffie en thee. Joeke heeft goede kontakten met de ondernemers. Het is juist de bedoeling om het plein op te vrolijken en te versterken. De oude buurthuisfunctie moet weer helemaal terug in de wijk.

Joeke staat op de kandidatenlijst van GroenLinks.

Op vrijdag 13 april a.s. is de grote feestelijke opening.
Joeke hoopt op veel mooi weer en veel aanloop.

"Trots op je naam die je hebt gekregen"


Op het First First Time Voters Event in het Energiehuis op woensdagavond 14 maart 2018 waren aardig wat jongeren op af gekomen. Deze bijeenkomst was speciaal georganiseerd voor jongeren, die voor de eerste maal mogen gaan stemmen. Ruben Schildt deed mee namens de PvdA. Hij is 16 jaar, en de jongste deelnemer aan het debat.
Vertegenwoordigers van veel politieke partijen zaten in een forum en moesten reageren op diverse stellingen, zoals 'Is gaan stemmen een burgerplicht?', Anoniem solliciteren?, Is Dordrecht wel een aantrekkelijke stad voor jongeren?

Men vond niet dat stemmen verplicht gesteld moet worden. Gaan stemmen is wel een soort morele verplichting, om mee te doen aan het democratie. Of mensen juist op populistische partijen gaan stemmen als het verplicht is, daar was men het niet over eens.

Over het anoniem solliciteren om discriminatie tegen te gaan, waren eveneens de meningen verdeeld. In Den Haag is het een succes. Mensen met een migranten achtergrond worden wel meer aangenomen. "Je komt in ieder geval wel eerst binnen". Anderen vonden dat als een bedrijf je echt niet wil hebben, je toch niet wordt aangenomen, ook al heb je wel een gesprek gehad.
Ook zei iemand dat je juist trots op je naam moet zijn, die je hebt gekregen!

Ook kwam de vraag: is het voor jongeren nog wel leuk om in Dordrecht te wonen? Veel jongeren denken eraan om Dordrecht te verlaten. Er is weinig te doen, het is niet aantrekkelijk voor jongeren om er te wonen en te werken.

De intercity's moeten blijven komen, meer woningen voor jongeren en er moet meer te doen zijn. Voorstel om meer buurtontmoetingsplekken te maken in wijken vond grote bijval. Daar kunnen activiteiten plaatsvinden.
Ook werd er gedacht aan een digitaal jongerenplatform, waar allerlei ideeen en activiteiten op kunnen worden gemeld.

Voor de PvdA zijn jongeren belangrijk voor onze stad. Er moet dan ook meer studentenhuisvesting komen (in centrum maar bijvoorbeeld ook in Leerpark), meer HBO en er moet meer te doen zijn in Dordrecht.

woensdag 14 maart 2018

Ik heb me opgegeven voor Energie Ambassadeur - Knellende voorschriften voor zonnepanelen, zelfs in Sterrenburg, weg ermee


Het was weer druk op de bijeenkomst over GASLOS in de Buitenwacht op dinsdagavond 13 maart 2018. Georganiseerd door Drechtse Stromen. Veel bewoners (woningeigenaren) uit alle delen van de stad waren naar deze bijeenkomst gekomen om zich te laten informeren over de mogelijkheden om hun huizen te isoleren. Er is grote behoefte aan informatie.

Wat zijn de mogelijkheden, wat moet je doen, wat is effectief, en waar moet je beginnen?
Wat kun je met elkaar doen in een straat? Drechtse Stromen kan daarbij helpen.

In groepen gingen we uiteen. Ik zat in een groep met bewoners uit Sterrenburg. Die vertelden dat zij op hun huis minder zonnepanelen mogen leggen vanwege allerlei belemmerende voorschriften. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ook hier het Welstandsbeleid op van toepassing is. Beperkingen voor zonnepanelen gelden voor monumentale panden (kan ik me iets bij voorstellen) maar ook voor huizen in beschermd stadsgebied. En die belemmering moet verdwijnen. Daar waren veel bewoners het over eens. Als je een duurzame stad wilt zijn, dan moet er ruim baan zijn voor zonnepanelen.

Advies is: begin bij vloerisolatie, wandverwarming. Isoleer vooral je huis. Pas als je huis voldoende is geisoleerd, kun je denken aan een warmtepomp.

Ik heb me opgegeven voor Energie-ambassadeur.

zondag 11 maart 2018

Op de fiets op campagne langs de Dordtse wijken


Zaterdag 10 maart 2018 trok de gemeenteraad op de fiets langs de wijken. Ik was bij Stadspolders en Reeland - Vogelplein. Op de fiets met iedere partij in zijn eigen jasje.

Geweldige aanpak bij Speeltuin Oosterkwartier op NL.DOET zaterdag 10 maart 2018
Op NL.DOET zaterdag 10 maart 2018 waren de heren van de Lions Club (met wethouder Jasper Mos), De Ronde Tafel en de leuke meiden en mannen van het team van Dirk van den Broek en vrijwilligers aanwezig op Speeltuin Oosterkwartier in het Reeland om de handen uit de mouwen te steken. En de handen uit de mouwen steken, dat deden ze.

De speeltuin heeft een hele opknapbeurt gehad: groen onderhoud, dak op schuurtje, speeltoestellen schoon gemaakt, etc. De speeltuin is weer helemaal klaar voor het nieuwe speelseizoen.

Ook ik heb een bescheiden bijdrage kunnen leveren: het verzorgen van de inwendige mensen, ofwel de lunch verzorgen voor alle aanwezigen.

Het was lekker weer, en iedereen was in een opperbeste stemming. Na Pasen gaat de speeltuin weer open.

Speeltuin Oosterkwartier doet het prima, met een stel enthousiaste vrijwilligers o.l.v. Heleen van Warmerdam. Een tijdje ben ik voorzitter geweest van de Speeltuin toen het door een moeilijke periode ging. Die periode is al weer lang achter de rug.

Enthousiaste vrijwilligers die van wanten weten dragen de speeltuin. Bravo!

Via je mobiel je eigen groenten en fruit verbouwen


Op de bijeenkomst over Duurzame Gebiedsontwikkeling vrijdagavond 9 maart 2018 in De Compagnie aan de Kuipershaven stond Stadslandbouw en en voedsel als maatschappelijk ondernemen centraal.

Het zou toch mooi zijn als er op ons eiland ruimte komt voor Stadslandbouw, en een Voedselbos.  Of een Ecowijk met Tiny Houses, bijvoorbeeld.
Meer weten over je eigen voedsel, en minder transportbewegingen door voedsel dichtbij te verbouwen en te consumeren.

Uit Almkerk waren 2 jonge boeren gekomen om te vertellen over hun project om mensen hun eigen voedsel te laten verbouwen vanuit hun luie stoel en door middel van je eigen mobiel via een software programma.

Via een computerfilmpje kon je zien hoe dat in zijn werk gaat: je kunt op afstand machines besturen, die plantjes in de grond stoppen, en water geven, etc. Als de groente rijp is wordt het bij je thuis afgeleverd.
Vooral de machine

voorzien van allemaal zonnepanelen vond ik mooi om te zien.


Feestelijke opening van het Damplein - trekt al meer winkelend publiekOp vrijdagavond 9 maart 2018 was de feestelijke opening van het Damplein. Een werkgroep van bewoners en ondernemers hebben samen met ambtenaren het nieuwe plein vormgegeven. De Dubbeldammers zijn over het algemeen zeer tevreden over hun plein. De weg moest nog worden voltooid, maar vanaf vrijdag 16 maart is het allemaal kant en klaar.

Wethouder Reynvaan verrichte de openingshandeling door op een rode knop te drukken, waarna het nieuwe logo van winkelcentrum Damplein met vuurwerk in beeld kwam.

"Burgers gaan ambtelijke dienstverlening vervangen"


Tijdens de Tegenlicht bijeenkomst in de Blauwe Kamer van de Central Bibliotheek aan de Groenmarkt donderdagavond 8 maart 2018 stonden Burgerinitiatieven in de schijnwerpers.

Onder meer Leefwerf De Biesbosch, Dordtse Doorpakkers, Wereldwijven, St. Leergeld, Buurtwerk West Dordrecht vertelden over hun doel, start en ontwikkeling. Vooral het maatschappelijke doel van deze initiatieven stond centraal. Winst maken is niet het doel.

Is er een standaardroute naar succes? Die is er niet, bleek, omdat initiatieven - maar ook de initiatienemers zelf - verschillend zijn. Uiteraard is verstand van zaken nodig, organisatievermogen, een dikke huid, vooral volhouden en met tegenslagen kunnen omgaan.

Omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt en burgers zich steeds beter weten te organiseren en maatschappelijk betrokken willen zijn, vertelde de aanwezige onderzoeker van burgerinitiatieven over de ontwikkeling dat burgers steeds meer de ambtelijke dienstverlening gaan vervangen. Maar de overheid moet wel zijn eigen rol steeds duidelijk maken.

donderdag 8 maart 2018

"Wijnie was een vrouw naar mijn hart"Dit zei de nieuwe bewoner, Riet van der Laan, in haar toespraak in het Informatiecentrum van bouwer Heijmans. Een hele nieuwe wijk verrijst in het Leerpark, waar nu ook een Wijnie Jabaaijlaan is gekomen op Internationale Vrouwendag 8 maart 2018.

Riet van der Laan was eigenlijk per ongeluk bij de onthulling terechtgekomen, omdat het bordje pal tegenover haar nieuwe huis – waar zij op 8 maart kon intrekken – staat. Zij was uit nieuwsgierigheid komen kijken toen wethouder Sleeking en projectleider van Heijmans het bordje onthulden. Riet bleek Wijnie ook nog eens gekend te hebben toen zij bij de Thuiszorg werkte en Wijnie geholpen moest worden met haar ziekte MS.

Daarna gingen we naar het Informatiecentrum van Heijmans. Wethouder Sleeking vertelde over zijn idee van vorige jaar op Internationale Vrouwendag om Wijnie Jabaaij te eren in de nieuwe wijk op het Leerpark.

Namens de PvdA vertelde ik over de PvdA markante persoonlijkheden die de afgelopen jaren zijn geeerd met een park (Jaap Burger), met een steegje (Jan Eijkelboom) en nu met een laan (Wijnie Jabaaij). De gemeenteraad had aangedrongen bij het college om meer Dordtenaren op te namen in de straatnamen. Namens de PvdA en namens Initiatiefgroep Internationale Vrouwendag 8 maart bedankte ik de wethouder voor het mogelijk maken van de Wijnie Jabaaijlaan.

Wijnie Jabaaij was een ferme politica, met duidelijke standpunten. Zij kwam op voor de rechten en ontplooing van vrouwen in een tijd die nog veelal gedomineerd werd door mannen. Zeker in de politiek.

Overbuurvrouw Riet van der Laan vertelde tot slot dat Wijnie "een vrouw naar mijn hart" was. Zij kende Wijnie als een hartelijke vrouw, die van bonbons en sigaretjes hield. Wijnie was goed in delen, en hield van een open discussie, zonder dat je het met elkaar eens hoefde te zijn. Riet was er trots op dat Wijnie nu "haar laan" heeft en dat zij daarin woont.

Foto's: Rinie Boon.