donderdag 19 oktober 2017

Dordt-pas of Rotterdam-pas


Op de Dag van de Armoede - dinsdag 17 oktober 2017 - was er in De Buitenwacht de bijeenkomst met bewoners, organisaties en politici over armoede in Dordrecht, georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden. Voorzitter van dit Platform - Riet Duykers - leidde de gesprekken en discussie.

's Middags waren er met organisaties gesprekken over de knelpunten die zij tegenkomen. Vooral afspraken over schulden blijken in het begin nogal eens lastig tot stand te komen, zodat nog veel mensen nog snel door schuldeisers worden benaderd voor een kontrakt over aflossing schulden.
Er komt een stabilisatieovereenkomst met schuldeisers. Dat duurt gemiddeld 4 maanden. Dan worden alle schuldeisers in beeld gebracht, waar afspraken mee gemaakt worden via de SDD.

Hoewel er ook lokale Platforms zijn tegen Armoede in de Drechtsteden blijft de afstemming met Platform Drechtsteden. Centraal staat dat de client zo snel en toegankelijk mogelijk wordt geholpen.

De Sociale Dienst gaf een presentatie over de nieuwe werkwijze, waar het Platform al lang over in gesprek is. Er zit duidelijk vooruitgang in. Client staat veel meer centraal, aanvraag wordt eenvoudiger, binnen 4 weken is er reactie op een aanvraag.
Men wil voorkomen dat deurwaarders aan de deur komen bij clienten, wat een grote bron van stress is. De bejegening wordt verbeterd, men gaat meer naast de client staan.

's Avonds gaf Humanitas een presentatie over een Dordt-pas, ofwel een Rotterdam-pas. De Rotterdam-pas geeft gratis toegang of met flinke kortingen toegang tot allerlei voorzieningen (dierentuin, musea, sport, muziek, etc.). Minima ontvangen de pas gratis, anderen betalen ervoor.
Het Dordrechts Museum valt hier ook onder. Je kunt je als Dordrecht ook aansluiten bij de Rotterdam-pas, en dan bijv. zwembaden erin laten opnemen, musea, muziek, etc. Dordtenaren kunnen eveneens een Rotterdam-pas aanschaffen via hun website.

Ton Wulfert (secretaris Platform tegen Armoede) vertelde over een Ombudsman/vrouw. In Rotterdam is er een Ombudsvrouw, die ook voor andere steden werkt. Ook daar kan Dordrecht zich bij aansluiten, bijvoorbeeld.
In de Drechtsteden kun je gebruik maken van de Nationale Ombudsman, maar daar wordt in de praktijk weinig gebruik van gemaakt. Het zou goed zijn om te onderzoeken wat het beste werkt: de Nationale Ombudsman of een Regionale Ombudsman, zoals de Ombudsvrouw van Rotterdam.

Wethouder Peter Heijkoop zegde een onderzoek toe over zowel de Rotterdam-pas en bijvoorbeeld aansluiten bij de Ombudsvrouw Rotterdam.

Schoonmaakcampagne op bedrijventerreinen


Maandelijks wordt er op de Westelijke Dordtse Oever rondgelopen om de b2b-krant persoonlijk aan ondernemers af te geven. Tijdens onze rondes constateert men een gestage toename van het zwerfafval. Vaak worden onze mensen aangesproken door ondernemers dat het zwerfafval op de Dordtse bedrijfsterreinen een steeds groter probleem wordt. Dit heeft meerdere oorzaken: Veel ondernemers houden zich niet aan de bestaande 25-meter regel (de ondernemer is verantwoordelijk voor het zwerfafval binnen een straal van 25 meter rondom zijn bedrijf).

Daarnaast zijn er vrachtwagenchauffeurs die op de terreinen overnachten, voor vertrek hun wagen schoonmaken en hun afval op straat achterlaten. Ook zijn er leveranciers die niet altijd de moeite nemen om hun restmateriaal netjes te verzamelen en af te voeren. Soms is het echter simpelweg onachtzaamheid en wordt een blikje of een plastic zakje zonder erbij na te denken op straat gegooid. Veel ondernemers ergeren zich hieraan.

Toch heeft  zwerfafval voor veel ondernemers geen prioriteit. Het opruimen van zwerfafval is niet  iets waar men veel manuren in wil steken. Men ergert zich, maar in veel gevallen is restafval het probleem van de buren of van de gemeente.

Samen oplossen?
Men wil de handschoen oppakken. Samen met enkele ondernemers een plan van aanpak ontwikkelen om de terreinen schoon te maken en schoon te houden. Samen kan dit probleem worden opgelost.
Sinds 1 augustus 2017 doen er momenteel al dertig bedrijven en sympathisanten mee!

Suggesties?
Uw mening en uw suggesties zijn belangrijk hoe met elkaar zwerfafval op de terreinen kan worden uitbgebannen.
Neem dan contact op met de redactie van de b2b-krant
(M 06 51 26 26 94).

maandag 16 oktober 2017

Leerlingen Johan Frisoschool willen graag dat de oversteek bij de Groenezoom rotonde veiliger wordt


Zij hebben in de Adviescommissie Fysiek dinsdag 10 oktober 2017 hun wensen en plannen gepresenteerd aan de aanwezige commissieleden. Dat deden ze heel goed.

Zij moeten vaak de onveilige oversteek over bij de Groenezoom Rotonde. Zij vragen om een drempel zodat de auto's wel vaart moeten minderen. En eventueel een spiegel, waardoor je het verkeer makkelijker ziet aankomen. Er ligt nu wel een druppel, maar die remt niet af.

Donderdagmiddag 12 oktober 217 heb ik met de leerlingen gesproken op Groenland over hun plannen. Dit is de buitenschoolse opvang, waar ook de leerlingen van de Johan Frisoschool komen.

Ik ben ervoor dat bij de oversteek drempels worden geplaatst ter verhoging van de veiligheid voor de fietsers (veel kinderen).
Onduidelijk wanneer Nassauvijvers worden schoongemaakt


Bewoners maken zich ook druk over de Nassauvijvers. Ze zitten onder het groene kroos, en zouden vol rommel zitten. Er kan niet meer in gevist worden, wat men jammer vindt.

Het Waterschap Hollandse Delta onderhoudt de vijvers in onze stad en hanteert een vaste planning. De Nassauvijvers staan voor 2019 ingepland. Dit is nog ver weg.

Gekeken zou worden of dat dit naarvoren geschoven kan worden. Onduidelijk is nog steeds of dat dit gaat gebeuren.
Op tijd schouwen en meer buiten zijn !!
Bezorgde en betrokken burgers - zoals Huib Stiegelis - maken zich al langere tijd druk over de slechte staat van onderhoud in delen van het Weizigtpark.

Huib geeft de klachten altijd netjes door, maar vaak zonder resultaat.

Nu plaatst hij borden in het Weizigtpark, bij de slechte plekken, en daarop meldt hij wat er moet gebeuren.

Tot zijn grote verbazing, maar ook vreugde, leidt dit wel tot acties.

Zijn advies aan Stadsbeheer is: op tijd schouwen en meer buiten zijn !


zaterdag 14 oktober 2017

Pand Teerlink voelt zich in de steek gelaten door de stad: stuk steen uit pand van Teerlink met mooi gedicht van Esther Beun


Esther Beun heeft een mooi gedicht gemaakt, alsof zij het eenzame verwaarloosde pand Teerlink is, aan het water.

Het gedicht is aangebracht op een stuk steen uit het pand Teerlink. Het pand staat al jaren volstrekt te verpauperen, een schande dat we dit laten gebeuren.

Het pand voelt zich in de steek gelaten door de stad ...

vrijdag 13 oktober 2017

Een veel leuker station, veilige rotonde en beter imago Jeugdzorg


Dit zijn een aantal onderwerpen die in het Jongerendebat naar voren kwamen. In 2 groepen (Fractie A en Fractie B) gingen leerlingen van middelbare scholen met elkaar in debat. Raadsleden waren aanwezig om via vragen in discussie te gaan met de leerlingen. Ze uit te dagen om hun standpunten helder naar voren te brengen.

Dit alles vond plaats op donderdag 12 oktober 2017 in de raadzaal in het Stadhuis.

Fractie A wilde het station opleuken en het gebied achter het station (Krispijn-zijde) moest veel veiliger worden met meer licht en beveiliging.
Via een wedstrijd om artworks te maken aan en in het station zou het station veel aantrekkelijker worden. Het is nu maar een saai gebeuren.
Ook de rotonde bij de Toulonselaan vond deze fractie onveilig.

Fractie B wilde de Jeugdzorg laagdrempeliger maken, zodat je ook met je gewone zorgen daar naartoe kan. Jeugdzorg heeft nu een slecht imago. "Ze komen je kind weghalen" en "Je bent gestoord", zijn vaste associaties. Het moet gewoon worden om over je problemen te praten. Fractie B denkt dat door veel betere voorlichting de Jeugdzorg veel laagdrempeliger en toegankelijker kan worden.

Het viel mij op is dat veel jongeren heel goed kunnen debatteren en vertellen wat ze willen en hoe ze dit willen bereiken. Vooral hoe en wat ze vertelden over het verbeteren van imago Jeugdzorg vond ik heel bijzonder.

Leerlingen van de Johan Friso School in Stadspolders willen een veiliger oversteek om bij hun school te komenDonderdagmiddag 12 oktober 2017 bracht ik een bezoek aan de BSO Groenland in Stadspolders. Dit is een buiten schoolse opvang organisatie voor primair onderwijs. Ook kinderen van de Johan Friso School komen hier voor school, in de pauze en na school.

De leerlingen willen graag meer veiligheid op de weg. Als zij van hun school naar Groenland gaan moeten wij de Chico Mendesring oversteken, vlak na de Groenezoom rotonde. Auto's rijden daar hard en kinderen zien de auto's niet altijd goed aankomen.

Zij willen een drempel zodat de auto moet afremmen. Ook een hoge spiegel kan ervoor zorgen dat zij de auto's makkelijker zien aankomen.

Hun plannen hebben zij in de Adviescommissie Fysiek gepresenteerd, dinsdag 10 oktober 2017.

Ter plekke heb ik de oversteek bekeken. Ook de pergola op de fietskruising daar pal in de buurt is ook niet overzichtelijk. Het is mooi groen, maar belemmert erg het zicht op andere fietsers. Als de pergola wordt verwijderd, is er beter zicht. Vinden ook de kinderen.

Deze kleinere zaken moeten toch gerealiseerd kunnen worden, zodat de veiligheid op de weg voor de leerlingen aanmerkelijk verbetert. Daar ga ik mijn best voor doen.

Agenda van de stad komt niet altijd overeen met de agenda van de gemeente - meer vanuit idee of activiteit uit de stad organiserenWoensdagavond 11 oktober 2017 was er in het oude RABO-bank gebouw aan de Spuiboulevard een bijeenkomst in het kader van Nieuws Dordts Peil, met alle actieve trekkers en deelnemers, raadsleden en ambtenaren. Ilse Donkelaar was gespreksleider.

De opbrengsten van Nieuw Dordts Peil werden overhandigd aan de gemeenteraad. Allerlei ideeen en plannen uit de stad werden via een tentoonstelling weergegeven.

Aan ronde tafels gingen we in gesprek over hoe brengen we de ideeen uit NDP nu verder. Er is in ieder geval een soort structuur nodig, anders loopt het weg. Mensen zijn over het algemeen heel enthousiast en het is niet de bedoeling dat men het gevoel krijgt dat er verder niets mee gebeurt.

Tweemaal per jaar bij elkaar komen om de verdere ontwikkelingen te bespreken vond men een goed idee. "Laat zien wat er met onze inzet gebeurt." Gemeenteraad kan dit samen met de stad organiseren. Er zal steeds meer gewerkt moeten worden vanuit initiatieven uit de stad en samen met deze initiatieven. Ambtenaren zullen anders moeten gaan werken, meer gericht op de ideeen en wensen uit de stad en dat gaan inpassen in het systeem. De gemeenteraad moet dit vooral stimuleren en een lijst maken van ideeen die verder uitgewerkt kunnen worden.

woensdag 11 oktober 2017

Bewoners plaatsen zelf bord in Weizigtpark voor het noodzakelijke onderhoud


Bijgaande foto stelt klip en klaar wat er moet gebeuren met een sloot die vol ligt met bladafval in het Weizigtpark. Bewoners zijn dit zo zat dat ze zelf een bord erbij hebben geplaatst met in hun ogen noodzakelijke werkzaamheden:

1) Bomen snoeien boven de sloot
2) Al dat hout verwijderen
3) Sloot baggeren 1 meter diep
4) Duiker doorspoelen!
5) Herstellen oever

Ondertekend met: De Schouwer

maandag 9 oktober 2017

ZARA op de Voorstraat...


Dat zou geweldig zijn, ziet er prima uit, en er is heel veel vraag naar ...

Groeien, onder voorwaarde van "cradle to cradle", energieneutraal en in combinatie met de energietransitie


Donderdag 5 oktober 2017 was er in  het Dordrechts Museum het debat tussen politici uit Dordrecht, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Alblasserdam en de Werkgevers Drechtsteden. In de fraaie zaal zaten we tegenover elkaar. Om te praten over economische groei, bereikbaarheid en samenwerkende Drechtsteden. De Werkgevers zien graag 1 Drechtstad. Dan zijn we de 4e stad van het land, en dan kan Den Haag niet meer om ons heen. Nu wel.

Ik was benieuwd naar wat de werkgevers vinden van onze Intercity bereikbaarheid, en de plannen om een Light Rail verbinding te maken vanuit Rotterdam/Den Haag. Werkgevers vinden de intercity bereikbaarheid van vitaal belang, maar voor de regionale verbinding is een Light Rail verbinding in hun ogen niet verkeerd.

Werkgevers zien liever windmolenparken op zee, dan die paar windmolens in ons gebied.

Ook was de vraag of economische groei moet. Voor mij persoonlijk hoeft dan niet, maar macro gezien zul je verder moeten en moeten groeien, maar onder voorwaarde vind ik van cradle to cradle (geen afval en afval volledig hergebruiken), energieneutraal en in combinatie met de energietransitie.

Het was een levendig gesprek. Ik zei dat deze kontakten meer moeten plaatsvinden, want zo vaak spreken ondernemers en politici elkaar niet.

donderdag 5 oktober 2017

Unieke geweldige voetbalwedstrijd raadsleden tegen GSC/ODS


Donderdagavond 5 oktober 2017 werd bij voetbalvereniging GSC/ODS op sportpark Stadspolders de wedstrijd gespeeld tussen raadsleden en het team met Turkse Nederlanders. Dit is georganiseerd n.a.v. debat in de raad hierover. Of dit nu wel kan of niet.
Er werd fel strijd geleverd. Maar uiteindelijk wonnen de spelers van GSC/ODS met 11 - 3.
De raadsleden hebben flink hun best gedaan. Ook 2 vrouwen voetbalden mee: Kitty Kruger (GL) en Margret Stolk (VSP).
Daarna was er debat in de kantine o.l.v. Thijs Blom, oud-voorzitter van deze voetbalclub.

In een volle kantine ging het erover of een apart team met Turkse Nederlanders moet kunnen. Bijna iedereen vond dit kunnen. Ook van de KNVB mag het.

Je moet streven naar een afspiegeling van de samenleving, was de stelling. Je kunt je afvragen of een gemeenteraad ook een goede afspiegeling is van de samenleving.
En het team is onderdeel van een voetbalvereniging met veel meer teams. Ook een vrouwenteam, met alleen maar vrouwen.

Lekker met elkaar voetballen en goed competitie spelen. Het team met Turkse Nederlanders speelt hoog in de competitie.

Het was een goede avond.

Verkeersonveiligheid door het harde rijden op 30 en 50 km straten


Is een van de grootste zorgen van bewoners. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft gedaan onder onze bewoners. Hier vraag ik al heel lang aandacht voor en heb veel bewoners in diverse straten en buurten kontakt hierover. Inmiddels hebben we een aantal keren met bewoner snelheidsacties gehouden in straten met laserguns (o.a. Bankastraat en Brouwersdijk).

Daarnaast zijn er toenemende zorgen over gevaarlijke stoffen en vervuiling van Chemours en over de toename van het aantal verwarde personen.

Dit kwam ondermeer naarvoren op de Veiligheidsbijeenkomst met gemeenteraadsleden, politie, burgemeester en met Marnix Eijsink Smeets, lector Publiek Vertrouwen en Veiligheid. In de Prinsemarij op woensdagavond 4 oktober 2017.

Marnix ging in gesprek met de aanwezigen over wat hij noemt het 'Veranderend Veiligheidslandschap". Hij vindt dat er veel meer geluisterd moet worden naar burgers en dat er daarop geacteerd moet worden. De prioriteiten van politie en de burger zijn niet altijd hetzelfde.

In de statistieken daalt de criminaliteit wel (crime drop), maar het veiligheidsgevoel niet. Marnix ziet ook veel meer heil in het op buurtniveau bepalen waarop gehandhaafd moet worden. Dat kan per wijk en stad verschillen.

Als grootste risico's ziet Marnix nu de cybercriminaliteit en maatschappelijke ondermijning/onrust.

dinsdag 3 oktober 2017

Geen groen weghalen bij nieuwbouwplannen op de Vest - nieuwbouw moet passen in de omgeving


Vrijdagmiddag 29 september 2017 was ik op bezoek bij bewoners in het Kromhout om over het bouwplan aan de Vest te praten. Daar wil men tussen de bestaande bouw een nieuw appartementencomplex gaan bouwen. Het plan is hoog en diep. Tot aan water, terwijl dat niet het geval is bij de andere woningen. Ook de hoogte roept kritiek op.
En daarboven op wil men ook nog eens het mooie groen weghalen.

Er komt nu waarschijnlijk een nieuw plan. Dit bespreken in commissie Fysiek.