woensdag 26 april 2017

Vrolijke lampionoptocht door Krispijn


OKBZ organiseerde een leuke kinderlampionoptocht met een mooi fanfarekorps op woensdagavond 26 april 2017.
De start was bij de Koloriet en men liep een rondje door de wijk Krispijn onder de vrolijke klanken van het fanfarekorps.

Het was koud, maar droog, en de kinderen en hun ouders hadden het prima naar hun zin.

Dit was alvast een goede start van Koningsdag donderdag 27 april 2017.

vrijdag 21 april 2017

Nieuwe wijze van overheidsfinanciering: Niet aleen aandacht voor regels en regeltjes, maar ook voor resultaat


De klassieke vorm van overheidssubsidie sluit steeds minder aan bij de huidige praktijk. Overheidsinstellingen willen maatschappelijke uitdagingen steeds meer in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren, oplossen. De ‘zak met geld’ waarbij de overheid betaalt en bepaalt past daar niet goed bij.

‘Financieren in Netwerken’
Op verzoek van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is de Universiteit Leiden in september 2016 een interdisciplinair onderzoek gestart naar publieke financieringsvormen die wél passen bij het ‘netwerkend’ werken. Om aandacht te vragen en kennis te delen over het onderwerp, organiseerden de provincie Zuid-Holland en de Universiteit Leiden op 13 april 2017 het congres ‘Financieren in Netwerken’.

Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, onderstreepte het belang van interdisciplinair onderzoek op dit gebied: “We moeten met verschillende expertises zoeken naar vormen van resultaat gericht begroten, waarbij niet alleen aandacht is voor de regels en regeltjes maar ook voor resultaat".

donderdag 13 april 2017

Aanbesteding openbaar vervoer Drechtsteden - Alblasserwaard/Vijfheerenlanden gestart


Vervoerders kunnen zich tot  14 september 2017 inschrijven voor de nieuwe concessieperiode die in december 2018 van start gaat. Het uiteindelijke doel: een toekomstvast netwerk van openbaar vervoer dat aansluit bij de vervoersvraag van de regio.

Het Programma van Eisen
In het PvE staan de uitgangspunten voor de concessie omschreven. Zo worden er bijvoorbeeld minimumeisen gesteld aan de frequentie van de dienstregelingen en is een aantal belangrijke lijncorridors vastgesteld. Het PvE bevat ook kaders met betrekking tot onder andere tarieven, sociale veiligheid en duurzaamheid.

De belangrijkste uitgangspunten in het PvE zijn:
betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Snelle en frequente verbindingen, waaronder de succesvolle MerwedeLingelijn, en goede voorzieningen bij de haltes vormen de basis. Gecombineerd met slimme vervoersoplossingen zorgt dit ervoor dat iedereen zo goed mogelijk van deur tot deur kan reizen.

De PvdA heeft ook naarvoren gebracht een andere opstellocatie van de Arrivatreinen, niet meer aan de Krommedijk/Transvaalstraat.

Vervoerders kunnen zich tot 14 september 2017 inschrijven. Naar verwachting is de winnaar eind oktober bekend. Na de definitieve gunning gaan de provincie en de winnende vervoerder aan de slag met de voorbereiding zodat de nieuwe concessie medio december 2018, en uiterlijk 1 januari 2019, start.

(Provincie Zuid-Holland)

Kinderraad geeft adviezen - ook iets voor Dordrecht?


De Kinderraad in Delft bestaat uit 26 kinderen van 9-12 jaar. De Kinderraad was aanwezig bij de driedaagse van de TU Delft over sociale innovatie.
De Kinderraad gaf advies over energietransitie aan gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en wethouder Stephan Brandligt van de gemeente Delft.

Ideeën van de Kinderraad
Mensen belonen die het goed doen.
Iedereen een grote batterij onder zijn huis geven.
De maan vol leggen met zonnepanelen.
Zichtbaar onderscheid maken tussen huizen die groene of grijze stroom gebruiken door brievenbussticker of groene stopcontacten in huis.
Verbieden dat er gas wordt gebruikt en de gasleiding dichtdraaien.
Kinderen willen meer feiten delen. Zij gaven als voorbeeld de vergelijking tussen 1 jaar je telefoon opladen, kost net zoveel energie als x-aantal minuten autorijden.
Kinderen laten vloggen om de boodschap over te brengen, dat kan serieus maar ook met een grapje.
Trots zijn op het opwekken en gebruik maken van groene energie.

(Provincie Zuid-Holland)

vrijdag 7 april 2017

30 km Bankastraat: Bewoners in actie met stickers op kliko's


De bewoners willen met de 30 km stickers op hun kliko's er de aandacht op vestigen dat de Bankastraat een 30 km straat is. Men heeft ca. 100 stickers van Veilig Verkeer Nederland ontvangen. Woensdag 5 april 2017 was de start van de actie om de 30 km stickers aan de bewoners uit te delen met het verzoek die op hun kliko te plakken. Zodat op de vuil ophaaldagen alle kliko's met de 30 km sticker aan de kant van de weg staan. De automobilist kan het dan niet meer ontgaan dat het een 30 km straat is.

De bewoners waren in gesprek met de gemeente om - nu een deel van de straat toch op de schop gaat ivm nieuwe rioleringen - afspraken te maken over inrichtingsmaatregelen die het verkeer afremmen. Maar men ontving bericht dat het "Placemaking-project" (betrekken van en afspraken met bewoners bij inrichtingsprojecten) voorlopig in de ijskast staat.

Dat vind ik niet kunnen en ga daar achteraan.

Klik hier voor artikel op website van Dordt Centraal.

Groei van alleenstaanden en 75 plussers - bijvoorbeeld meer Tiny houses en Knarrenhofjes


Op de Regionale Woonconferentie in het Postillion Hotel donderdagmiddag 6 april 2017 waren raadsleden, bestuurders, woningcorporaties, ambtenaren en ook een paar ontwikkelaars aanwezig om ons te buigen over de toekomst van wonen in Dordrecht en de Drechtsteden.

Er komt een nieuwe Woonvisie en het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk input hiervoor komt.

In werkgroepen gingen we uit elkaar. Ik zat bij Vernieuwing Binnenstad en Verbeteren van de Bestaande Voorraad.

Ons Dordtse centrum weet onvoldoende mensen te trekken uit de regio maar ook uit de buitenwijken van Dordrecht. Vooral het aanbod van de non-food loopt terug in kwaliteit en kwantiteit. Dit blijkt ook uit het nieuwe Koopstromen Onderzoek 2016 van de Provincie Zuid Holland.

Dordrecht moet meer een stad worden, met intercity treinen, meer woningen, betere opleidingen, met een bruisende binnenstad, en dan niet zeuren over terrasjes en zithoekjes. De horeca doet het juist heel goed, de detailhandel blijft achter.

Ruim 9000 woningen moeten bijgebouwd worden in Dordrecht, vooral in het middensegment, van 2,5 tot 5 ton. In heel Zuid Holland Zuid komen er 230.000 woningen bij.
Welke doelgroepen wil je aantrekken? Bijvoorbeeld meer gezinnen met jonge kinderen en pas afgestudeerden.

Het aantal alleenstaanden zal toenemen, en ook de groep 75 plussers. Meer gevarieerde woningen, klein en groot.

Bijvoorbeeld Tiny houses en Knarrenhofjes (groepen ouderen die in clusters willen wonen en diensten verlenen in de buurt). In Amsterdam zijn ze er al druk bezig hiermee.

65 miljoen euro voor Warmteparticipatiefonds


Gedeputeerde Staten van Zuid Holland stelden een investeringsstrategie voor Warmte voor, die gericht is op het ontwikkelen van voldoende lokaal en regionaal warmteaanbod, het stimuleren van warmtevraag in de gebouwde omgeving en het tot stand brengen van een samenhangende hoofdstructuur voor warmteaanbod. Dit voorstel en het voorstel om € 65.000.000,- via het Warmteparticipatiefonds beschikbaar te stellen, kreeg brede steun.

Ook Dordrecht en Drechtsteden kunnen hierop een beroep doen ivm de aanleg van
het Warmtenet.

75.000 euro subsidie voor lokale initiatieven energietransitie


De provincie wil lokale energie-initiatieven van en mét inwoners van Zuid-Holland op het vlak van Energietransitie actief faciliteren. Het gaat om energiebesparing, duurzame opwekking van energie en anderszins beperking van CO2-uitstoot.

Met de subsidieregeling 'Lokale initiatieven energietransitie' krijgen lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een concreet energieproject professioneel voor te bereiden. Hierdoor neemt de slagingskans van het project toe.

Voorwaarden voor subsidie
Alleen lokale energie-initiatieven in Zuid-Holland komen in aanmerking. Naast de aanvrager moeten ten minste 2 andere partijen meedoen met inzet van eigen tijd en/of middelen, waarbij:

- partijen binnen de provincie actief samenwerken en inwoners adequaat worden betrokken bij het lokaal energie-initiatief
- het lokaal energie-initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
- alle deelnemers profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het lokaal energie-initiatief worden behaald
- de aanvrager een rechtspersoon moet zijn; de mede-aanvragers mogen uit particulieren, een stichting, bedrijven of alle andere rechtsvormen bestaan

Daarnaast moet een project realistisch en financieel haalbaar zijn.

woensdag 5 april 2017

12 Vuilniszakken met zwerfafval opgehaald langs de N3


Actieve Dordtenaren (Hoe Schoner het Wordt / De Doorpakkers) hebben vorige week de op- en afritten van de N3 onder handen genomen. Die liggen vol met zwerfvuil. Maar liefst 12 vuilniszakken vol hebben zij opgehaald. Dat is een doorn in het oog van deze groep en van vele bewoners.

Vuil/afval hoort niet op straat maar in de afbakken ...

donderdag 30 maart 2017

De nieuwe landschapsstad


Het landschap als basis voor de ruimtelijke kwaliteit in woongebieden. Kwaliteit is geen toeval, daar moet nauwkeurig naartoe worden gewerkt.

Tijdens de PAL-lunchlezing in het Provinciehuis, vrijdagmiddag 24 maart 2017, lichtte Harm Veenenbos, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK), zijn werkprogramma toe. Zo werd bijvoorbeeld de notie van Veenenbos gedeeld dat er een vierde landschap in Zuid-Holland is ontstaan: de landschapsstad. Harma Horlings pleitte daarbij voor het verbinden van de herinrichting en het beheer van de groene ruimte in de landschapsstad met de nieuwe transitieopgaven.

Harma Horlings (Staatsbosbeheer), Michiel van Dongen (ministerie van I&M) en Boris Hocks (bureau Posad) reageerden ook positief op het programma.
Michiel van Dongen gaf Veenenbos mee in zijn visie op dijk- en kadeversterking gebruik te maken van de kracht van het Nationaal Deltaprogramma en nodigde hem meteen uit voor een inspirerende samenwerking. Wat betreft het thema energielandschappen benadrukte Boris Hocks het belang om bij een beeldende verkenning van de feiten óók burgers en bedrijven te betrekken.

OKBZ aan de slag met MOVADO terrein, verkeer en voorzieningen voor oud en jong


Ook wil wil men meer jongeren betrekken. Bij de vergadering van donderdagavond 30 maart 2017 waren dan ook 2 jongeren van de Jongerenraad aanwezig. Zij vertelden wat hun 3 prioriteiten zijn: Jongerenzorg, Informeel onderwijs/Leerlingenraden en Station verbeteren.

In overleg met bewoners wordt verder gebouwd aan de inrichting van het MOVADO terrein. De korfbalclub MOVADO verplaatst zich naar het sportcomplex aan de Schenkeldijk.

vrijdag 24 maart 2017

"Bescheidenheid is hier weleens te dominant"Donderdagavond 23 maart 2017 was er in het Onderwijsmuseum een avond over de Dordtse Maat: Moeten we een eilandstadje zijn of een wereldstad? Wat is onze ambitie?

Wethouder Sleeking opende de avond - georganiseerd in het kader van het Nieuwe Dordtse Peil - met te vertellen dat veel goed gaat in Dordrecht, maar dat er ook zaken niet goed gaan. En hoe nu verder?
Zo verdwijnt er retail, veel mensen zitten zonder werk. 25% leeft van een uitkering. Uit het Koopstromenonderzoek blijkt dat de koopkrachtbinding met de binnenstad laag is, vanuit de regio maar ook vanuit de buitenwijken naar de binnenstad.
Maar de wethouder is trots op Dordrecht, toerisme neemt toe, en vindt dat we op de goede weg zijn, met ambitie EN met realisme. Veel ideeen zijn al binnengekomen via Nieuw Dordts Peil.

Stichting De Stad hield een presentatie. Water bindt maar water scheidt ook. Water en spoor zijn bedreigingen voor Dordrecht. Door water heeft de Dordtse binnenstad ook een geisoleerde ligging. Zonder water zou die verbinding met regio veel makkelijker zijn. Duurzaamheid en waterveiligheid moeten speerpunten zijn. Stichting De Stad waarschuwde dat middelmatigheid de stad verzwakt. Kwaliteit en duurdere woningen zijn noodzakelijk. Meer grootstedelijk denken is juist goed voor Dordrecht. Er ligt een opgave om zo'n 20.000 woningen in onze regio erbij te bouwen. Nodig is een toekomstvisie, een lange termijn visie. Bouwen zal ook meer de hoogte in moeten, in de stad, maar ook langs de rivieren. Buitengebied moet je vrijspelen (niet bouwen), alles concentreren op stedelijk bouwen op Stadswerven en in bebouwde kom. Bouwen levert zeker ook werkgelegenheid op.
Wethouder Sleeking is wel voor ambitie, maar met realisme. Stichting De Stad reageerde dat bescheidenheid hier weleens te dominant is. Nodig is ambitie zonder je te vergalopperen ...

De discussie met de aanwezigen was levendig. Omdat er een overzichtelijk aantal mensen was kon iedereen makkelijk reageren. Over het algemeen was men wel voor stadse ontwikkelingen, maar niet op te grote schaal. Geen Rotterdam worden.
Als je je intercity treinen wil behouden en uitbreiden, heb je een flinke stad nodig. Massa is nodig, met kwaliteit. Ook voor leuke winkels en HBO onderwijs.
Iets meer stad, kan absoluut geen kwaad.

Woningen op Stadswerven zijn verminderd door de crisis. Nu de woningmarkt weer floreert, zou je juist weer meer woningen moeten bouwen op Stadswerven. Met veel meer diversiteit, ook in hoogte. Ook de Spuiboulevard zou veel meer variatie kunnen gebruiken. Alles is nu veel van hetzelfde.
En veel meer doen met water en cultuur.
Althans dat is mijn bescheiden mening.
Dordrecht krijgt electrische bussen op lijn 10


In de uitvoeringsovereenkomst - woensdag 22 maart 2017 ondertekend door Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer & Vervoer van de provincie Zuid-Holland, en André Cnossen, directeur Operations van Arriva Nederland - is onder andere opgenomen wat de specificaties van de elektrische bussen moeten zijn, de leveringsvoorwaarden en hoe de elektrische bussen worden ingezet. De wethouders verkeer en vervoer Hans Tanis van de Drechtsteden, Rik van der Linden van de gemeente Dordrecht en Hans Freije van Alblasserwaard Vijfheerenlanden waren ook aanwezig bij de ondertekening.

In Dordrecht gaat het type Iveco Rosero First rijden, dit zijn stille en lichte, kleinere bussen. Ideaal voor de oude binnenstad. Deze drie bussen gaan rijden op lijn 10, waardoor deze lijn geheel elektrisch wordt gereden.

De elektrische bussen worden gedurende de daluren en in de nacht opgeladen op de Arriva-vestigingen. Hiervoor worden binnenkort laadvoorzieningen gerealiseerd.

Meer goederenvervoer over Water

De provincie Zuid-Holland zet zich via het samenwerkingsprogramma  Goederenvervoer over Water in voor een slimmere logistiek, een schonere binnenvaart en een sterkere economie in Zuid- Holland. Een zesde van alle beschikbare ruimte in Zuid-Holland bestaat uit water en alleen al de provincie beheert 150 kilometer aan vaarwegen. Die vormen een belangrijke verbinding tussen wereldhaven Rotterdam en vele Europese bestemmingen. Ook zijn er in Zuid-Holland nog eens 50 binnenhavens en 6 containerterminals die ook vervoer over kortere afstanden mogelijk en aantrekkelijk maken. Er is dus een uitstekende basis voor goederenvervoer over water.

De provincie Zuid Holland is van oudsher een transportprovincie, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van de Rotterdamse haven. Het is een verstedelijkte provincie met grote vraag naar goederen en  goederenvervoer. De uitdaging is om de verschillende vormen van vervoer (weg, spoor, water) nog beter op elkaar te laten aansluiten. Ook kan op bestaande én nieuwe bedrijventerreinen nog beter gebruik worden gemaakt van de kracht van goederenvervoer over water.

De komende maanden wordt onderzocht waar de kansen voor bundeling van goederenstromen liggen en op welke wijze samenwerking met het netwerk en de provincie kan bijdragen aan het benutten daarvan. Connekt betrekt samen met de provincie verschillende verladers en vervoerders bij deze verkenning. Bij een positief resultaat is, net als in andere regio’s, het opzetten van een platform ‘New Ways’ een logische vervolgstap.

donderdag 23 maart 2017

Reizigers geven een 8,5 voor het reizen met de Waterbus


Waterbus, dat de veerdiensten tussen Dordrecht- Rotterdam en in de Drechtsteden verzorgt, is 2e geworden in de landelijke OV-klantenbarometer 2016. Na een score van 8,0 in 2014 en een 8,3 in 2015 stijgt de Waterbus in 2016 door naar een 8,5. De zitplaats wordt het beste gewaardeerd en geluid het minst. Informatie bij vertragingen behaalde de grootste stijging, van 6,3 naar 6,9.

Het cijfer voor het busvervoer in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is gelijk gebleven met een 7,6.

De OV- Klantenbarometer is het klanttevredenheidsonderzoek in het regionale openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt jaarlijks gehouden. In het najaar van 2016 voor de zestiende maal. Het onderzoek is gehouden in 70 onderzoeksgebieden die samen het gehele openbare vervoer omvatten.

(Provincie Zuid-Holland)